Yleiset käyttöehdot
MatchAffinity Suomi

 

JOHDANTO

Johdanto

Nämä yleiset käyttöehdot ("Käyttöehdot") ovat saatavilla Sivustoilla, ja ne on viimeksi päivitetty 09.06.2015.

Käyttöehtoja sovelletaan Sivustojen koko sisältöön, niiden kaikkeen käyttöön sekä kaikkiin niiden kautta tarjottuihin Palveluihin.
Palveluita ylläpitää Match.com Nordic AB. Näiden Käyttöehtojen kaikenlainen levittäminen, hyödyntäminen, esittäminen, jäljentäminen tai käyttö, kokonaan tai osittain, millä tahansa välineellä muuhun kuin yksinomaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen vaatii ennalta pyydetyn luvan Match.comilta. Mikäli kyseistä lupaa ei pyydetä etukäteen, Match.comilla on oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Sivustoilla tarjotaan tiettyjä Palveluita ilmaiseksi sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt Jäseneksi. Muita Palveluita tarjotaan maksua vastaan. Tiedot hinnoista, Tilauksista ja muista kulloinkin tarjolla olevista Palveluista löytyvät erikseen asianomaiselta Sivustolta.

Pyydämme sinua lukemaan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen kuin rekisteröidyt Match.comin Jäseneksi tai ostat Maksullisia palveluita, jotta voit Jäsenenä osallistua Sivustojen vastuulliseen ja laadukkaaseen kehittämiseen. Rastittamalla kohdan "Vakuutan lukeneeni ja hyväksyneeni Match.com Suomen yksityisyydensuojakäytännön ja yleiset käyttöehdot. Lisäksi vakuutan olevani vähintään 18-vuotias" vahvistat rekisteröitymisesi ja solmit Match.comin kanssa sitovan sopimuksen, jonka mukaan olet velvollinen noudattamaan Käyttöehtoja aina käyttäessäsi Sivustoja ja Match.comin tarjoamia Palveluita. Samalla takaat, että olet oikeustoimikelpoinen solmimaan tämän sopimuksen ja noudattamaan Käyttöehtoja. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, et voi rekisteröityä Match.comin Jäseneksi tai käyttää Sivustoja.

Kohta 1. Määritelmät

Alla olevilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla sanoilla tai ilmaisuilla on näissä Käyttöehdoissa seuraava merkitys:

"Käyttöehdot" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

"Yhteensopivuustesti" tarkoittaa MatchAffinity-yhteensopivuustestiä, joka on Meetic-yhtiön kehittämä palvelu, jonka tavoitteena on luoda virtuaalisia kontakteja henkilöiden välille yhdistämällä heidät yhteensopivuutta arvioivaa testiä käyttäen.

"Jäsen(et)" tarkoittaa jokaista, joka on sitoutunut noudattamaan näitä Käyttöehtoja rekisteröitymällä Match.comin jäseneksi jommankumman Sivuston kautta riippumatta siitä käyttävätkö he Palveluita tai Maksullisia Palveluita tai siitä, käyttävätkö he (ja haluavatko käyttää) Palveluita vain yhden (1) Sivuston kautta.

"Kuukausi" tarkoittaa 30 päivän jaksoa.

"Tilaus" tarkoittaa maksettua kiinteää käyttömaksua, joka määritellään yksityiskohtaisesti artiklassa 4 ("Tilaus ja maksuehdot") tai mahdollisten erikoistarjousten ehdoissa, ja joka antaa rajoittamattoman käyttöoikeuden tiettyihin Maksullisiin palveluihin tietyksi ajanjaksoksi, joka voi olla palvelusta riippuen yksi, kolme, kuusi tai kaksitoista kuukautta. Tilausta jatketaan Kuukausi kerrallaan alkuperäisen tilausjakson päättymisen jälkeen.

"Tulokset" tarkoittaa tuloksia, jotka perustuvat Yhteensopivuustestin suorittamiseen ja jotka esitetään esimerkiksi jäsenelle toimitettavan henkilökohtaisen raportin muodossa.

"Palvelu(t)" tarkoittaa Sivustoilla tarjottavia palveluita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaiset, ei-kaupalliset tapaamiset verkossa ihmisten välillä heidän vapaa-ajallaan. Palvelut ovat Match.comin tarjoamia ja ne ovat Jäsenten saatavilla usein eri tavoin, kuten esimerkiksi Sivustojen, tekstiviestien, multimediaviestien ja WAP:n kautta Match.comille osoitettua maksua vastaan tai maksutta.

Kohta 2. Palveluun pääsy ja liittyminen

2.1 Palveluun pääsy, liittyminen ja rekisteröityminen sekä sopimuksen voimaantulo

2.1.1 Palveluun pääsy
Palvelujen käyttämiseen tarvittavan laitteiston (tietokone, ohjelmistot, tietoliikennejärjestelmät jne.) hankinta sekä Palvelujen käytöstä seuraavat tietoliikennekulut ovat yksinomaan Jäsenen vastuulla.

2.1.2 Liittymisehdot ja ilmaispalveluihin rekisteröityminen
Rekisteröityminen on maksutonta.

Liittyäksesi Jäseneksi sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias, hyväksyä nämä Käyttöehdot, Evästekäytäntö ja Yksityisyydensuojakäytäntö sekä täyttää kaikki liittymislomakkeen pakolliset kentät mukaan lukien alla luetellut henkilökohtaiset tiedot:
? hakutiedot (tieto siitä, oletko mies vai nainen, ja haetko miestä vai naista)
? syntymäaika
? kotimaa
? postinumero
? sähköpostiosoite
? käyttäjätunnus
? salasana.
Tämän jälkeen Jäsen voi täydentää profiiliinsa fyysisiin ominaisuuksiin, harrastuksiin, ammattiin ja muihin asioihin liittyviä tietoja, jotka Jäsen haluaa muiden Jäsenten nähtäville. Jäsenellä ei ole oikeutta muiden Jäsenten alustavien yhteydenottojen yhteydessä jakaa omia yhteystietojaan.
Jäsen voi milloin tahansa muuttaa Sivustolla olevia tietojaan sivulla "Tili ja tilaukset" sekä kohdassa "Profiilini".
Jäsen vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia. Jäsen sitoutuu ilmoittamaan Match.comille välittömästi, mikäli hänen rekisteröitymisen yhteydessä antamansa tiedot muuttuvat, sekä tarvittaessa tekemään nämä muutokset henkilökohtaisille sivuilleen kummallakin Sivustolla. Rekisteröitymisen ehtojen täyttyessä jokainen Jäsen saa (valitsemansa) käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasana on henkilökohtainen ja luottamuksellinen, eikä sitä saa saattaa kolmansien osapuolten tietoon tai jakaa heidän kanssaan.
Jäsen on yksin vastuussa kolmansien osapuolten toimista Sivustolla, jos nämä kirjautuvat Jäsenen käyttäjätilille hänen käyttäjätiedoillaan (käyttäjätunnus ja salasana), sekä muista toimista tai ilmoituksista, jotka on tehty Jäsenen tilin välityksellä, olivatpa ne vilpillisiä tai eivät, paitsi jos mainitut toimet tai ilmoitukset johtuvat Match.comin huolimattomuudesta tai virheestä Palvelujen toiminnassa. Jäsen on vastuussa kaikista vahingonkorvaus- ja muista vaatimuksista, jotka liittyvät Jäsenen käyttäjätietojen käyttöön, mukaan lukien Jäsenen jäsenyyteen tai Palvelujen käyttöön perustuvat toimet tai ilmoitukset (olivatpa ne laittomia tai eivät). Koska Match.comilla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta tarkistaa Palveluihinsa rekisteröityneiden ihmisten henkilöllisyyttä, Match.com ei ole vastuussa, jos joku käyttää toisen henkilön henkilöllisyyttä. Jos Jäsenellä on syytä epäillä jonkun toisen käyttävän hänen käyttäjätietojaan, käyttäjätunnustaan tai jäsenyyttään, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi Match.comille.
Jos Jäsen haluaa suositella Match.comia ystävälleen ja antaa Match.comille tämän yhteystiedot, sitoutuu Jäsen hankkimaan ennalta kyseisen ystävän nimenomaisen suostumuksen siihen, että Match.com käsittelee hänen tietojaan. Näitä tietoja käytetään ainoastaan Match.comista ja Palveluista tiedottamiseen sähköpostitse kyseiselle ystävälle. Tällainen sähköpostiviesti lähetetään sen Jäsenen nimissä ja puolesta, joka välitti yhteystiedot Match.comille. Jäsen luovuttaa kyseiset tiedot vapaasta tahdostaan ja omalla vastuullaan.

2.1.3 Liittymisehdot ja Maksullisiin palveluihin rekisteröityminen
Tietyt Maksulliset palvelut edellyttävät Tilauksen tekemistä.
Jäsen voi tilata Maksullisia palveluita voidakseen esimerkiksi lähettää ja vastaanottaa viestejä kaikilta Jäseniltä, mukaan lukien ei-maksavilta Jäseniltä. Jotta Jäsen voi tilata Maksullisia palveluita ja saada pääsyn useampiin Sivuston Palveluihin, Jäsenen tulee olla kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.
Jäsenen rekisteröitymisen Sivustolle tulee tapahtua Jäsenen kotimaan verkkoalueelta, jotta Jäsen voi käyttää Maksullisia palveluita.
Palvelun turvallisuuden ja laadun taatakseen Match.com pidättää oikeuden irtisanoa sellaisen Jäsenen jäsenyyden, joka ei ole käyttänyt Palveluita vähintään kuuteen (6) Kuukauteen ja jolla ei ole voimassa olevaa Tilausta. Kuuden (6) Kuukauden määräaika alkaa siitä lukien, kun Tilauksista maksaminen on lakannut.
Kaikki Sivustojen kautta lähetetyt viestit poistetaan automaattisesti yhden (1) vuoden kuluttua. Lisäksi eri listojen (mielipiteet, suosikkiprofiilit, näytetyt valokuvat jne.) tulokset poistetaan kuuden (6) Kuukauden kuluttua.

2.2 Peruutusoikeus

Jäsenellä on oikeus peruuttaa Maksullisten palvelujen osto neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin hän tilasi kyseiset Palvelut, tai sitä myöhemmästä päivämäärästä, jolloin Jäsen sai sähköpostitse tilausvahvistuksen ("Peruutusaika"). Jäsen voi käyttää peruutusoikeuttaan ilmoittamalla tästä Match.comille käyttäen sen Sivuston yhteydenottolomaketta, jolta kyseinen Maksullinen palvelu ostettiin, tai ottamalla yhteyttä Match.comiin näissä Käyttöehdoissa määriteltyyn osoitteeseen.
Jos Jäsen haluaa purkaa sopimuksen Peruutusajan kuluessa, Match.comin on palautettava Jäsenelle tämän suorittamat maksut. Maksu palautetaan Jäsenelle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin Match.com sai Jäseneltä ilmoituksen sopimuksen purkamisesta. Maksunpalautuksessa käytetään samaa maksutapaa, jota Jäsen käytti maksusuorituksen tehdessään, ellei Jäsen erikseen hyväksy muun maksutavan käyttämistä maksunpalautuksessa.

Kohta 3. Sivustojen käyttö

Kun Jäsen on rekisteröitynyt ja tehnyt tarvittavan Tilauksen, hän voi käyttää tarjolla olevia Palveluita. Tiedot Maksullisten palvelujen maksuehdoista ovat kohdassa 4 ("Tilaus ja maksuehdot"). Tiedot kunkin Palvelun hinnoista ja maksuehdoista löytyvät myös Sivustoilta Maksullisten palvelujen esittelyjen kohdalta, ja ne ovat näkyvillä Jäsenen käyttäessä haluamiaan Maksullisia palveluita. Maksullisten palvelujen käyttö edellyttää voimassa olevaa jäsenyyttä.

3.1 Match.comin sitoumukset

Match.com tarjoaa internetin kautta ja muutoin sähköisesti internetpohjaisia etäpalveluita. Tällä hetkellä nämä palvelut sisältävät muun muassa deittipalvelut sekä virtuaalisiin tapaamisiin tarkoitetun verkkopalvelun, jossa Yhteensopivuustestin suorittaneelle (ja hyväksyneelle) Jäsenelle ehdotetaan yhteensopivia Jäseniä, jotka ovat myös tehneet Yhteensopivuustestin ja hyväksyneet yhteensovittamisen.
Palvelujen tarkoituksena ei ole tarjota neuvontaa tai välityspalveluita, joiden päämääränä on avioliitto tai pitkäaikainen suhde. Match.comin toiminta ei kata myöskään verkon ulkopuolisten tapaamisten järjestämistä, internetverkkoon pääsyn tarjoamista eikä sähköisen viestintäpalvelun tarjoamista yleisölle. Match.com ei ole vastuussa Jäsenten henkilöllisyyden todentamisesta, kun he liittyvät Match.com-sivustolle, eikä Jäsenten tuottaman sisällön valvomisesta. Koska Match.com ei teknisesti pysty tarjoamaan tällaista palvelua, Match.com ei sitoudu todentamaan Jäsenten henkilöllisyyttä eikä valvomaan Jäsenten omalla vastuullaan julkaisemien tekstien ja kuvien totuudenmukaisuutta.
Match.com ei ole vastuussa Jäsenten antamista virheellisistä tiedoista. Siksi Jäsenten on tärkeää noudattaa tiettyjä varotoimenpiteitä toisen Jäsenen tapaamisen yhteydessä. Match.com ei ole missään vastuussa Match.comin Jäsenten välisistä tapaamisista tai niiden seurauksista, riippumatta siitä, onko kyse Sivustoilla tapahtuvista tapaamisista vai Jäsenten ja/tai muiden henkilöiden välillä Palvelujen käytön seurauksena tapahtuvista henkilökohtaisista tapaamisista. Match.com suosittelee, että ennen ensimmäistä tapaamista Jäsen ilmoittaa tapaamisesta läheisilleen ja valitsee tapaamiselle julkisen paikan (kahvila, baari, ravintola tai vastaava).
Match.com ei vastaa Jäsenten tai muiden vierailijoiden toiminnasta Match.comin järjestämissä tilaisuuksissa.

3.2 Jäsenten sitoumukset

Tämän artiklan 3.2 säännöksiä sovelletaan rajoituksetta artiklaan 8 ("Jäsenyyden irtisanominen").

Jäsenet sitoutuvat Palveluita käyttäessään noudattamaan kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä sekä kunnioittamaan kolmansien osapuolten oikeuksia ja noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

3.2.1 Velvollisuudet

* Jäsenen tulee käyttäytyä asiallisesti Match.comia sekä muita Jäseniä kohtaan.
* Jäsenen tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja asetuksia.
* Jäsenen tulee kunnioittaa Match.comin, muiden Jäsenten ja kolmansien osapuolten Palvelujen käytön yhteydessä tuottamiin sisältöihin liittyviä immateriaalioikeuksia. Tämä koskee tekstejä, valokuvia ja muuta sisältöä.
* Jäsenen tulee ymmärtää, että vain Jäsen itse määrittää yksityisyytensä rajat ja että Jäsenen omalla vastuulla on välittää Match.comille tai muille Jäsenille ainoastaan sellaisia tietoja, jotka eivät ole hänelle haitallisia.
* Jäsenen tulee käyttää Palvelua ainoastaan sille osoitettuun tarkoitukseen, eikä Jäsen saa käyttää Palvelua ammatillisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, kuten itsensä markkinointiin potentiaalisille asiakkaille, asiakkaiden houkutteluun, seksipalvelujen ostamiseen tai myymiseen taikka muihin ammatillisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.
* Jäsen ei saa julkaista, levittää tai lähettää valheellista tietoa.
* Jäsen ei saa esittää sellaisia kommentteja taikka välittää tai levittää sellaista sisältöä, joka rikkoo muiden oikeuksia, sisältää kaupallisia viestejä tai jonka voidaan katsoa olevan herjaavaa, loukkaavaa, epäeettistä, yllyttävää, poliittista, rasistista, muukalaisvastaista tai muuten Match.comin tai Palvelujen tarkoituksen, voimassa olevan lainsäädännön tai yleisesti hyväksyttyjen normien vastaista. Erityisesti Jäsenten valokuvien, videoiden sekä kaikkien tietojen ja tiedostojen täytyy olla säädyllisiä ja liittyä ainoastaan Jäseneen tai sellaiseen kolmanteen osapuoleen, jolta Jäsenellä on nimenomainen lupa niiden esittämiseen. Jäsen on yksin vastuussa tällaisista valokuvista, videoista ja tiedoista.
* Jäsen ei saa luovuttaa Sivustoilla sellaisia henkilökohtaisia tietoja (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero jne.), joiden avulla toiset Jäsenet voivat ottaa häneen yhteyttä Palveluita käyttämättä.
* Jäsen ei saa julkaista, levittää tai lähettää sellaista tietoa tai materiaalia (kuten tietokoneohjelmia, matoja, viruksia, ns. ohjelmistopommeja, viestien massalähetyksiä jne.), joka voisi heikentää Sivustojen tai Palvelujen käytettävyyttä ja/tai hidastaa Jäsenten välistä viestintää Sivustoilla.
* Jäsen ei saa julkaista, levittää tai lähettää missään muodossa sellaista tietoa tai materiaalia, joka sisältää linkkejä Sivustoille.
* Jäsen ei saa missään muodossa julkaista, levittää tai luovuttaa eteenpäin materiaalia, tavaramerkkejä, kuvia tai muita immateriaalioikeuksin suojattuja tai kolmannen osapuolen omistamia tietoja ilman tällaisen oikeuden omistajan tai haltijan antamaa etukäteislupaa.
* Jäsen saa käyttää käyttäjätietojaan ainoastaan Palvelujen käyttötarkoituksessa. Jäsen ei saa paljastaa, levittää tai muulla tavalla tuoda käyttäjätietojaan ulkopuolisten saataville.
* Jäsenen vastuulla on, että Jäsenen tuttavapiiriä koskevat henkilökohtaiset tiedot luovutetaan laillisesti ja ilman vahinkoriskiä. Mikäli Jäsen ehdottaa Match.comille henkilöjä, jotka olisivat kiinnostuneita saamaan tietoa Match.comin tarjonnasta sähköpostitse, Jäsenen täytyy hankkia etukäteen lupa näiltä henkilöiltä, jotka haluavat vastaanottaa sähköpostia Match.comilta.
* Jäsenellä on oikeus käyttää Palveluita ainoastaan näissä Käyttöehdoissa mainitussa käyttötarkoituksessa.
* Jäsen vastaa siitä, että hänen Match.comin tilaisuuksiin kutsumansa vieraat noudattavat näitä Käyttöehtoja soveltuvin osin ja käyttäytyvät asiallisesti muita osallistujia kohtaan.
* Mikäli Jäsen laiminlyö edellä mainittujen velvollisuuksien noudattamista, hänen katsotaan olennaisesti rikkoneen näitä Käyttöehtoja. Mikäli on syytä epäillä, että Jäsen laiminlyö yllä mainittujen velvollisuuksien noudattamista, Match.com pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Jäsenen jäsenyyden ja mahdolliset voimassa olevat Tilaukset. Tämä ei vaikuta kohdan 8 ("Jäsenyyden irtisanominen") ehtoihin. Mikäli Match.com irtisanoo Jäsenen jäsenyyden edellä mainittujen velvollisuuksien rikkomisen vuoksi, Jäsen on oikeutettu ennakkomaksujensa palautukseen. Match.com pidättää oikeuden poistaa välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta sellaiset linkit, julkaistut profiilit, tiedot ja viestit (mukaan lukien sähköpostit, joita Jäsen on lähettänyt massalähetyksinä), jotka ovat näiden velvollisuuksien vastaisia. Mikäli Jäsen ei noudata velvoitteitaan, Match.comilla on myös oikeus poistaa Jäsen Match.comin järjestämistä tilaisuuksista.

Kohta 4. Tilaus ja maksuehdot

Jäsen voi tehdä Tilauksen tietyistä Maksullisista palveluista. Tilauksen maksu suoritetaan luotto- tai maksukortilla tai muulla Match.comin kulloinkin tarjoamalla maksutavalla.

Ajantasaiset hinnat ja maksuehdot löytyvät aina asianomaiselta Sivustolta. Napsauta tästä nähdäksesi listan kaikista Palveluista ja hinnoista.

Tilaus alkaa siitä päivästä, jolloin Jäsen saa pääsyn tilattuihin Maksullisiin palveluihin, ja kestää Jäsenen Tilauksen mukaisen kuukausimäärän ajan. Tilausta jatketaan tämän jälkeen automaattisesti Kuukausi kerrallaan. Tilausta ei jatketa, mikäli Jäsen irtisanoo Tilauksen ottamalla yhteyttä Match.comiin esimerkiksi käyttämällä irtisanomistoimintoa Tilaukseen käytetyn Sivuston kohdassa "Tili ja tilaukset" aikaisintaan 24 tuntia Tilauksen tekemisen jälkeen ja viimeistään 48 tuntia ennen Tilauksen automaattista uusimista.

Uusitusta Tilauksesta veloitetaan kuukausimaksu etukäteen sillä maksutavalla, jonka Jäsen on alun perin hyväksynyt Tilausta tehdessään. Tilaus veloitetaan siis samalta luotto- tai maksukortilta, jota käytettiin ensimmäisen maksun maksamiseen. Irtisanottuaan Tilauksen Jäsenellä on pääsy Tilauksen mukaisiin Palveluihin niin kauan kuin maksettua Tilausta on jäljellä. Jäsenyys irtisanotaan erikseen, ks. kohta 8.

Jos Jäsenellä on jo Tilaus ja hän haluaa täydentää sitä muilla Maksullisilla palveluilla, sovelletaan seuraavia ehtoja:
* Mikäli Tilausta täydennetään Maksullisilla palveluilla Kuukauden ensimmäisten kymmenen (10) vuorokauden aikana, Jäseneltä veloitetaan välittömästi täydennetystä Maksullisesta palvelusta aiheutuvat kulut senhetkisen tilausjakson kuluvan Kuukauden tai Kuukausien osalta;
* Mikäli Tilausta täydennetään Maksullisilla palveluilla Kuukauden ensimmäisten kymmenen (10) vuorokauden jälkeen, Jäseneltä veloitetaan täydennetystä Maksullisesta palvelusta aiheutuvat kulut kuluvan tilausjakson jäljellä olevan Kuukauden tai Kuukausien osalta alkaen seuraavan Kuukauden alusta, jolloin senhetkinen Tilaus korvataan uudella, täydennetyllä Tilauksella. Loput kuluvan Kuukauden vuorokausista (enintään 20) täydennetään Maksullisilla palveluilla veloituksetta.
Ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamien Palvelujen (esimerkiksi App Store) osalta muut hinnat ja ehdot, joista Match.com ei vastaa, saattavat saada etusijan näihin Käyttöehtoihin nähden.

Kohta 5. Yksityisyys, henkilötietojen käsittely ja suojaaminen

Match.com tavoittelee henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamisessa korkeinta mahdollista tasoa. Match.comin tekninen tiimi tekee parhaansa turvatakseen Match.comin järjestelmien turvallisuuden. Internetturvallisuus on monimutkainen asia, eikä mitään järjestelmää voida pitää 100-prosenttisen turvallisena. Mikäli turvallisuus vaarantuu, Match.com toimii mahdollisimman nopeasti korjatakseen ongelman.
Jäsenen vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan julkaisema tieto, kommentti tai muu sisältö (kuva tai video), saattaa paljastaa Jäsenen etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon ja/tai seksuaalisen suuntautumisen. Julkaistessaan tai antaessaan vapaaehtoisesti tällaista tietoa Jäsen nimenomaisesti hyväksyy, että Match.com käsittelee näitä arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja kohdassa 5.1 määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Lisäksi Jäsen suostuu siihen, että Match.com voi luovuttaa edellä kuvattuja arkaluonteisia henkilötietoja muille Meetic Group -konsernin yrityksille tietojen tarkoituksenmukaiseksi käsittelemiseksi.
Match.com on vastuussa kaikesta Sivustojen Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Jäsenellä on oikeus pyytää tietoa kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön puitteissa siitä, mitä hänen tietojaan Match.com käsittelee, sekä oikeus pyytää väärien tietojen korjaamista tai poistamista. Tällainen pyyntö tulee lähettää Match.comille postitse tai täyttämällä yhteydenottolomake sillä Sivustolla, jolla Jäseneksi on liitytty. Henkilön tunnistamiseksi Jäsenen tulee mainita rekisteröimänsä sähköpostiosoite ja jäsennumeronsa. Sivulla "Tili ja tilaukset" Jäsen voi päättää jäsenyytensä ja poistaa profiilinsa. Tällöin Jäsenen kullakin Sivustolla vaihtamat ja säilyttämät viestit sekä eri listojen (flirtit, vierailut jne.) tulokset poistetaan.
Yhteensopivuustestin yhteydessä ilmoitetaan jokaisen kysymyksen kohdalla, onko vastaus pakollinen. Palvelun toimiminen vaatii, että suurimpaan osaan kysymyksistä annetaan vastaus.
Jokainen Jäsen voi rekisteröitymisensä yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen tilata sivulla "Tili ja tilaukset" maksutta sähköpostitse tai matkapuhelimeen vastaanotettavia Match.comin tai Meetic Group -konsernin yritysten uutiskirjeitä ja/tai mainoksia sekä pyytää lähetysten peruuttamista. Jäsenen oikeuksista säädetään ennen kaikkea Ruotsin henkilötietolaissa (Personuppgiftslagen, 1998:204).

5.1 Milloin ja miksi Match.com kerää tietoja Jäsenistään?

Jäsentä pyydetään luovuttamaan tietoja itsestään, kun hän rekisteröityy Jäseneksi, osallistuu Yhteensopivuustestiin, osallistuu kilpailuihin, vastaa kyselyihin, osallistuu ryhmäkeskusteluun tai ostaa Maksullisia palveluita tai käyttää Palveluita. Tiettyjen tietojen luovuttaminen on pakollista, jotta Jäsen pääsee käyttämään Palveluita.

Match.com kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: a) Palvelujen tarjoaminen Sivustolla, b) sopimusvelvollisuuksien täyttäminen suhteessa Jäseneen sekä Käyttöehtojen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, c) Meetic Group -konsernin yritysten yhteistyökumppanien palvelujen tarjoaminen Sivustoilla, d) Palvelujen tarjoamisessa hyödynnetyn järjestelmän käyttö ja ylläpito, e) Match.comin ja/tai Meetic Group -konsernin yritysten deittailuun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien mainosten toimittaminen Jäsenelle sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä jäsenyyden voimassaoloaikana ja vuosi sen jälkeen, f) Jäsenen tietojen, mukaan lukien tiedot Jäsenen käyttäytymisestä Sivustoilla, toimittaminen muille Jäsenille sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä, g) Jäsenen tietojen julkaiseminen Sivustoilla tai muiden Meetic Group -konsernin yritysten tarjoamilla sivustoilla ja/tai Match.comin yhteistyökumppanien tarjoamilla muilla sivustoilla, h) yhteydenotto Jäseneen Palvelujen arviointia varten tuotekehitystarkoituksessa tai Match.comin ja Palvelujen markkinointia koskevassa tarkoituksessa vuoden kuluessa siitä, kun Jäsen on irtisanonut jäsenyytensä, sekä i) Käyttöehtoja rikkoneen Jäsenen uudelleen rekisteröitymisen estäminen jommallekummalle Sivustolle vuoden kuluessa siitä, kun Match.com on irtisanonut jäsenyyden tai jäsenyys on muuten päättynyt.

Match.com voi siirtää henkilötietoja Meetic Group -konsernin yrityksille sekä palveluntarjoajille EU:ssa ja EU:n ulkopuolella tietojen käsittelemiseksi edellä mainituissa tarkoituksissa.

Hyväksymällä Käyttöehdot Jäsen hyväksyy nimenomaisesti, että Match.com käsittelee (sisältäen muun muassa muttei yksinomaan tietojen keräämisen, julkaisemisen, paljastamisen ja siirtämisen) Jäsenen arkaluonteisiakin tietoja sisältäviä henkilötietoja edellä mainituissa tarkoituksissa Käyttöehtojen mukaisesti.

Hyväksymällä Käyttöehdot Jäsen antaa lisäksi nimenomaisen suostumuksensa sille, että Match.com ja/tai muut Meetic Group -konsernin yritykset voivat käyttää alla olevan kohdan 5.2 mukaisesti kerättyä tietoa deittailua ja sosiaalista kanssakäymistä koskevassa suoramarkkinointitarkoituksessa. Mikäli Jäsen ei halua saada edellä mainittuja tarjouksia, siitä tulee ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asianomaisen Sivuston kohdassa "Tili ja tilaukset" tai ottamalla yhteyttä kyseiseen lähettäjään.

5.2 Millaisia tietoja kerätään?

Match.comin keräämiä henkilökohtaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, katu- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero, pankkitiedot, tiedot Jäsenen ulkonäöstä, kuvat, äänitallenteet, videot, henkilökohtaiset arvot, uskonto, mielenkiinnon kohteet ja tiedot siitä, miten Jäsen käyttää Palveluja. Tulokset saattavat sisältää seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, henkilökohtaisten näkemysten ja arvojen kaltaisia arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Lisäksi Match.com kerää tietoja, jotka eivät ole varsinaisesti henkilökohtaisia mutta jotka saatetaan kuitenkin juridisessa mielessä tulkita henkilötiedoiksi, kuten esimerkiksi mitä selainta ja käyttöjärjestelmää Jäsen käyttää sekä mitä tietokoneen IP-osoitetta Jäsen käyttää vieraillessaan Sivustoilla.

Meetic-yhtiöt käyttävät evästeitä, jotka on rakennettu varastoimaan tietoa, jota käytetään Jäsenen tunnistamiseksi tämän selatessa Sivustoja. Jäsenellä on kuitenkin aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia.

Lisätietoa löytyy erillisestä cookie-käytännöstä.

5.3 Kenellä on pääsy tietoihin?

Tietoja, joita Jäsenestä kerätään Sivustolle rekisteröitymisen ja Palvelujen käytön yhteydessä, käytetään Palvelujen tarjoamiseksi Jäsenelle. Match.com pyrkii erilaisilla toimenpiteillä varmistamaan, että tietoja säilytetään turvallisesti Match.comin tietokannoissa. Vain harvoilla Match.comin työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin, ja tietoja käytetään ainoastaan tarpeen vaatiessa. Jäsenen Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot, jotka eivät kuulu henkilökohtaisiin esittelyihin tai profiileihin, eivät ole kolmansien osapuolten saatavilla, eikä niitä lähetetä, myydä tai vaihdeta eteenpäin muulloin kuin jäljempänä mainituissa tapauksissa. Muiden Meetic Group -konsernin yritysten osalta tietojen käsittely tapahtuu näiden Käyttöehtojen ja kunkin yrityksen yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti.
Meetic Group -konsernin yritykset voivat jakaa tiettyjä yleisiä tietoja valikoiduille yhteistyökumppaneilleen EU:n alueella ja sen ulkopuolella, jotta nämä voisivat markkinoida itseään asiakassuuntautuneemmin (esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan). Meetic Group -konsernin yritykset eivät kuitenkaan koskaan luovuta sellaisia tietoja, joiden perusteella yhteistyökumppani voisi tunnistaa yksittäisen Jäsenen.
Tuloksia sekä henkilökohtaisissa esittelyissä, hakuehdoissa ja profiileissa olevia tietoja voidaan Jäsenen suostumuksella (annetaan rekisteröitymisen yhteydessä tai milloin tahansa myöhemmin sivulla "Tili ja tilaukset") julkaista ja levittää (myös muille kuin Meetic Group -konsernin yritysten tarjoamien Palvelujen jäsenille) Match.comin ja Meetic Group -konsernin yritysten ja/tai niiden yhteistyökumppaneiden toimesta markkinointitarkoituksiin esimerkiksi uutiskirjeiden, muiden sivustojen tai muun viestintävälineen (sähköposti, tekstiviesti jne.) tai painetun median välityksellä Jäsenen tapaamismahdollisuuksien parantamiseksi esittelemällä Jäsenen Tulokset, henkilökohtainen esittely, hakuehdot ja profiili. Tällä suostumuksella Jäsen antaa Match.comille sekä Meetic Group konsernin yrityksille oikeuden käyttää Jäsenen valokuvaa markkinointitarkoituksiin.
Jäsen antaa Match.comille nimenomaisesti luvan siirtää ja luovuttaa Match.comille antamansa tiedot sekä oikeudet, jotka kuuluvat Match.comille edellä mainitun mukaisesti, Match.comin yhteistyökumppaneille, Meetic Group -konsernin yrityksille tai muulle osapuolelle koko Match.comin tai sen osien liikkeenluovutuksen yhteydessä.
Jäsen voi halutessaan muuttaa profiilinsa passiiviseksi, jolloin Jäsen on näkymätön Sivustoilla tai muilla Meetic Group -konsernin yritysten sivustoilla. Poistaakseen profiilinsa pysyvästi Jäsen voi irtisanoa jäsenyytensä kohdan 8 ("Jäsenyyden irtisanominen") ehtojen mukaisesti. Jäsentä koskevat tiedot, joita käsitellään näiden ehtojen mukaisesti, poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa suunniteltujen päivitysten sekä uusien painettujen versioiden ja digitaalisten julkaisujen jne. yhteydessä. Jäsenen on syytä huomata, että Tilaus on irtisanottava erikseen (ks. kohta 4 "Tilaus ja maksuehdot").

Kohta 6. Immateriaalioikeudet

6.1 Match.comin levittämä sisältö
Kaikki Sivustoilla ja Palvelujen tarjoamisen yhteydessä esiintyvät tavaramerkit (mukaan lukien Match.com®, Match.com Video, Match.com Quiz ja Match.com Messenger), logot, kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, Käyttöehdot ja tekstit muodostavat/sisältävät immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat Match.comille tai joihin Match.comilla on lisenssin nojalla käyttöoikeus. Mitään näistä immateriaalioikeuksista ei saa kopioida, toisintaa, käyttää tai näyttää julkaisuissa ilman Match.comin nimenomaista hyväksyntää. Match.com tai muut oikeudenomistajat puuttuvat rikkomuksiin ryhtymällä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Match.comin Jäsenilleen antamat käyttöoikeudet on tiukasti rajattu näihin asiakirjoihin pääsyyn, niiden lataamiseen, tulostamiseen ja jäljentämiseen vapaavalintaisella medialla (kovalevy, disketti, CD-ROM jne.) sekä niiden käyttöön yksityisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin Sivustoilla tarjottujen Palvelujen puitteissa jäsenyyden keston aikana. Kaikki muu käyttö on kiellettyä ilman Match.comin hyväksyntää.
Jäsenen on erityisesti kiellettyä muuttaa, kopioida, toisintaa, levittää, siirtää, jakaa ja/tai kaupallisesti hyväksikäyttää Palveluita, Sivustoja tai Palveluissa tai Sivustoilla jossakin muodossa käytettäviä komponentteja.

6.2 Jäsenen toimittama sisältö
Jäsen antaa Match.comille immateriaalioikeuksiensa käyttöoikeuden Jäsenen laatimaan sisältöön - mukaan lukien Tulokset - siinä tarkoituksessa, että tämä sisältö julkaistaan Sivustoilla ja muutoin Käyttöehtojen mukaisesti Palvelujen tarjoamisen puitteissa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämän määritelmän piiriin sisältyy Jäsentä koskevien tietojen julkaiseminen muilla Match.comin sivustoilla tai Match.comin yhteistyökumppanien tarjoamilla sivustoilla.

Tämä käyttöoikeus koostuu erityisesti Match.comin oikeuksista toisintaa, valmistaa, mukauttaa, kääntää, lukea, käyttää julkisesti kaupallisin tai epäkaupallisin tarkoituksin, alilisensoida tai luovuttaa Jäsenestä aineistoa (tietoja, kuvia, videoita, kuvauksia, hakuehtoja jne.) Palvelujen tarjoamisen yhteydessä (esim. Sivustoilla sähköpostin kautta) ja/tai Match.comin lähettäessä tiedotteen tai yleisesti käytettäessä kaikkia jakelumedioita, erityisesti sähköisiä (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, WAP, internet, CD-ROM tai DVD-ROM).

Jäsen antaa Match.comille nimenomaisesti oikeuden muuttaa sisältöä, jotta se voidaan sopeuttaa Palvelujen ulkoasuun ja/tai edellä mainittuihin viestintävälineisiin ja/tai tehdä yhteensopivaksi Match.comin teknisten prosessien tai asianmukaisten mediaformaattien kanssa. Nämä oikeudet ovat maailmanlaajuisia näissä Käyttöehdoissa määriteltynä aikana. Lukuun ottamatta sitä, mikä on nimenomaisesti tarpeen Jäsenen henkilökohtaisen ja yksityisen Palvelujen käytön kannalta, Jäsenellä ei ole oikeutta kopioida, toisintaa tai muulla tavalla käyttää toisen Jäsenen sisältöä mihinkään tarkoitukseen.

Kohta 7. Vastuu ja takuut

7.1 Sivustojen toiminta
Jäsenellä täytyy olla tarvittava laitteisto ja ohjelmisto sekä välttämättömät sovellukset jne. käyttääkseen Palveluita oikealla tavalla: selain Internet Explorer 6 tai vastaava, aktivoidut JavaScript-toiminnot, aktivoidut evästeet ja aktivoidut pop-up -ikkunat.

Jäsenellä täytyy olla tarvittavat tiedot internetin käytön kannalta tarpeellisista laitteistoista ja ohjelmistoista taikka soveltuvista puhelin- ja audiotel-palveluista, ja hänen on ymmärrettävä, ettei tiedon turvallisuutta, saatavuutta ja yksityisyyttä voida taata siirrettäessä tietoa Internetin kautta.

Match.com ei takaa Palvelujen toimintaa, mikäli Jäsen aktivoi pop-up -ikkunat estävän toiminnon. Tällaiset toiminnot tulisi poistaa käytöstä ennen kuin Palveluja käytetään.

Match.com ei takaa Palveluiden toimintaa, jos Jäsenen internet-palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan palvelujaan asianmukaisella tavalla. Näiltä osin Match.com ei ole vastuussa, jos Sivustot eivät toimi tyydyttävästi virheellisen laitteiston takia, Jäsenen internet-palveluntarjoajan tai verkon ongelmien takia tai muusta Match.comin suorien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevasta syystä. Lisäksi Jäsenillä, joilla on yhteys AOL:n kautta, voi olla tiettyjä vaikeuksia saada Sivustot toimimaan oikealla tavalla johtuen muun muassa käytössä olevan selaimen teknisistä yksityiskohdista.

Match.com ei takaa, että Palvelut toimivat keskeytyksettä tai virheettä. Sivustojen (tai Sivuston) toiminta saattaa keskeytyä ylläpidon, päivitysten ja teknisten parannustöiden tai Sivustojen sisällön ja/tai ulkoasun kehittelyn seurauksena. Match.com sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan tiedottamaan Jäseniä ennakolta ylläpitotöistä ja päivityksistä.

Voidakseen käyttää Sivustoja MAC-käyttäjien on käytettävä Mozilla Firefoxia - Match.com ei takaa Sivustojen optimaalista käytettävyyttä SAFARI- tai OPERA-selaimia käytettäessä.

On syytä huomata, että voidakseen käyttää Sivustoja täysimääräisesti on Jäsenellä oltava pääsy Adobe Flashin päivitettyyn ohjelmistoversioon (ladattavissa osoitteesta www.adobe.com). Jäsenen käyttämistä verkkoasetuksista (esimerkiksi palomuuri tai proxy) riippuen Jäsenen ei aina ole mahdollista muodostaa yhteyttä Match.com Messengeriin.

7.2 Jäsenten toimittamat tiedot ja sisältö sekä vastuuvapautus
Match.comin Jäsenen antamien tietojen tulee olla täsmällisiä ja totuudenmukaisia. Jäsen on yksinomaisessa vastuussa seurauksista, joita koituu Jäsenen levittäessä tietoja itsestään tai muista Jäsenistä. Jäsen tekee aloitteen levittäessään Tuloksia, tietoja, tekstiä, sisältöä ja kuvia Match.comin kautta. Näin ollen Jäsen luopuu kaikista vaateista Match.comia kohtaan liittyen erityisesti hänen kunnialleen, maineelleen, yksityisyydelleen ja yksityiselämälleen mahdollisesti koituneeseen vahinkoon, joka johtuu häntä koskevien tietojen ilmaisemisesta ja levittämisestä näiden Käyttöehtojen, erityisesti artiklan 5 ("Henkilökohtainen yksityisyys, henkilötietojen käsittely ja suojaaminen"), mukaisella tavalla, sillä Jäsen on nimenomaisesti suostunut kyseiseen tietojen käsittelyyn, mukaan lukien tietojen ilmaiseminen, rekisteröityessään Palveluihin ja soveltaessaan näitä Käyttöehtoja.
Match.comia ei voida pitää vastuussa toisten Jäsenten, Sivustoilla vierailevien ja/tai Jäsenen itsensä antamien tietojen ja sisällön totuudenmukaisuudesta (tai niiden aiheuttamista seurauksista). Lisäksi Match.comia ei voida pitää vastuussa Jäsenen toimittamasta sisällöstä, joka mahdollisesti rikkoo yhden tai useamman Jäsenen tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Koska sekä Match.com että sen Jäsenet vaativat Match.comilta laatua, Jäsenten on ilmaisutavassaan ja käyttäytymisessään noudatettava tiettyjä eettisiä sääntöjä sekä kunnioitettava kolmansien osapuolien oikeuksia ja noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Näiden laatuvaatimusten, yksilön vastuun ja mainitun etiikan puitteissa Jäsenille annetaan mahdollisuus ilmoittaa Match.comille Sivustoilla esiintyvistä sellaisista Jäsenen tiedoista (valokuvat, tekstit, videot), käytöksestä tai sanallisista ilmaisuista, joiden voidaan katsoa olevan Käyttöehtojen, Palveluiden tavoitteen, kolmansien osapuolien oikeuksien tai yleisesti hyväksyttyjen normien vastaisia. Jäsen hyväksyy, että toinen Jäsen voi tehdä ilmoituksen hänen antamistaan tiedoista sekä hänen käyttäytymisestään ja sanallisista ilmaisuistaan Palveluiden puitteissa, ja että Match.com voi muuttaa ja/tai valvoa näitä seikkoja objektiivisten arvosteluperusteiden nojalla. Jos tällainen ilmoitus tai valvonta osoittaa Jäsenen rikkovan voimassaolevaa lainsäädäntöä tai näitä Käyttöehtoja, voivat näiden Käyttöehtojen määräykset, erityisesti Artikla 8 ("Jäsenyyden irtisanominen"), tulla sovellettaviksi. Mikäli Jäsen käyttäytyy tai ilmaisee itseään tavalla, jonka voidaan katsoa rikkovan Käyttöehtoja, jäsentuella on oikeus estää Jäsentä rekisteröitymästä Sivustoille uudelleen.

Mikäli Match.comia kohtaan esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Jäsen on rikkonut lakia tai näitä Käyttöehtoja, Jäsen vastaa tällaisesta rikkomuksesta ja pitää Match.comin vastuusta ja vahingoista vapaana tällaisten vaatimusten suhteen ja korvaa niistä Match.comille aiheutuneet vahingot.

7.3 Linkit
Match.com voi itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tarjota linkkejä muille sivustoille tai internet-lähteisiin. Koska Match.com ei voi valvoa tällaisia ulkopuolisia sivustoja ja lähteitä, ei Match.comia voida myöskään pitää vastuussa tällaisten sivustojen tai lähteiden saatavilla olosta tai niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muusta osasta.

Valitukset tällaisten linkkien osalta tulee ohjata kyseisen sivuston hallinto- tai vastuuhenkilölle. On huomattava, että tällaisia ulkoisia sivustoja ja lähteitä säännellään kyseisten sivustojen/lähteiden omien käyttöehtojen nojalla.

Lopuksi, jos Jäsen tekee Sivustoilla haun, joka johtaa sellaiselle sivustolle, sivulle tai foorumille, jonka sisältö tai tarkoitus rikkoo voimassaolevaa lakia, Jäsenen on lopettava kyseisen sivuston käyttö välttääkseen mainitusta rikkomisesta seuraavan vastuun.

7.4 Vastuunrajoitus
Match.comia voidaan pitää vastuussa ainoastaan tuomioistuimen päätöksen nojalla, kun todistusaineisto osoittaa Match.comin toimineen virheellisesti tavalla, josta on aiheutunut vahinkoa Jäsenelle, mikäli muuta ei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa.

Match.com ei missään olosuhteissa vastaa i) epäsuorista vahingoista, tai ii) sellaisista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka Jäsen on aiheuttanut toimimalla näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai muuten laiminlyömällä niiden noudattamisen.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Match.com vapautuu tällä ilmoituksella kaikista esityksistä, takuista, ehdoista tai muista päätöksistä (mukaan lukien rajoituksetta suorat tai epäsuorat takuut riittävästä laadusta tai soveltuvuudesta), jotka koskevat Sivustoja.

Match.com ei takaa eikä vastaa itsensä, yhteistyökumppaniensa, Jäsenien tai kenenkään muun antamien taikka Palveluiden puitteissa tai kautta levittämien neuvojen, mielipiteiden, ilmaisujen tai muun tiedon luotettavuudesta. Jäsen luottaa tällaisiin neuvoihin, mielipiteisiin, ilmaisuihin tai muuhun tietoon omalla riskillään. Match.com ei vastaa Jäsentensä käyttäytymisestä verkossa tai sen ulkopuolella. Ole varovainen ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi Sivustoja ja Palveluita.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei rajoita Match.comin vastuuta (i) kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, jonka Match.com on aiheuttanut huolimattomuudellaan, (ii) tietoisesta harhaanjohtamisesta, tai (iii) sellaisen vahingonkorvausvastuun kohdalla, jota ei voi voimassaolevan lainsäädännön mukaan rajoittaa.

Kohta 8. Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenellä on oikeus irtisanoa jäsenyytensä koska tahansa ilman perusteluita käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua sivua asianomaisella Sivustolla tai ottamalla yhteyttä Match.comin jäsentukeen (jommankumman Sivuston kautta). Irtisanominen astuu voimaan ensimmäisestä arkipäivästä lukien Match.comin otettua vastaan irtisanomisilmoituksen. Jäsenyyden irtisanomisesta seuraa kaikkien voimassa olevien Tilausten irtisanominen.

Jäsenyyden irtisanominen ei oikeuta Jäsentä saamaan palautusta jo maksetuista maksuista Tilauksen irtisanomishetkellä jäljellä olevan ajan osalta.

Huolimatta siitä, mitä muutoin seuraa näistä Käyttöehdoista, Match.com pidättää itsellään oikeuden irtisanoa jäsenyyden ja mahdolliset Tilaukset välittömin vaikutuksin ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Jäsen olennaisesti rikkoo Käyttöehtoja. Jäsenellä ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen eikä maksunpalautukseen.

Huolimatta siitä, mitä muutoin seuraa näistä Käyttöehdoista, Jäsenen rikkoessa näitä Käyttöehtoja Match.com pidättää itsellään oikeuden irtisanoa jäsenyys seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Match.com on lähettänyt Jäsenelle sähköpostitse pyynnön noudattaa Käyttöehtoja eikä Jäsen ole määräajan kuluessa korjannut toimintaansa. Jäsenellä ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen eikä maksunpalautukseen.

Match.comilla on Käyttöehtojen mukaisen irtisanomisoikeuden lisäksi oikeus vaatia vahingonkorvausta tai muuta korvausta hyvitykseksi niistä haitoista, jotka ovat aiheutuneet Jäsenen Käyttöehtojen rikkomisesta.

Jäsenyyden irtisanomista koskeva ilmoitus tai irtisanomisen vahvistus voidaan tehdä sähköpostitse. Tiedot Jäsenestä poistetaan joko Jäsenen pyynnöstä tai Käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli Jäsen on rekisteröitynyt useisiin Palveluihin (sekä Match.com että Matchaffinity.fi) ja haluaa irtisanoa kaikki Palvelut, irtisanominen on tehtävä kaikilla Sivustoilla. Jos Jäsen ei ole rekisteröitynyt osoitteessa Matchaffinity.fi, mutta on aloittanut Yhteensopivuustestin tekemisen (tekemättä sitä loppuun asti), hänen on ilmoitettava irtisanomisesta Match.comille osoitteessa Matchaffinity.fi olevan lomakkeen kautta.

Kohta 9. Jäsenen ja Match.comin välinen sopimus

Nämä Käyttöehdot ja Sivustojen sivut, joihin tämä asiakirja viittaa, muodostavat sopimuksen Jäsenen ja Match.comin välille. Sopimus lakkauttaa ja korvaa osapuolten mahdollisesti aikaisemmin sopimat ehdot, vaikka niitä ei nimenomaisesti peruutettaisi tai muutettaisi, ja sääntelee kaikkia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita Jäsenellä ja Match.comilla on toisiaan kohtaan.

Mikäli jonkin näiden Käyttöehtojen ehdoista katsotaan olevan mitätön lainsäädännön tai tuomioistuimen päätöksen nojalla, pysyvät muut ehdot kokonaisuudessaan voimassa. Vastaavasti osapuolen toimenpiteisiin ryhtymättä jättämistä toisen osapuolen rikkoessa näitä Käyttöehtoja ei tulkita niin, että tämä luopuisi oikeudestaan myöhemmin ryhtyä toimenpiteisiin tällaista sopimusrikkomusta vastaan.

Kohta 10. Match.comin tekemät muutokset näihin Käyttöehtoihin

Match.com pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja koska tahansa. Jäsenen katsotaan saaneen muutoksesta tiedon heti, kun muutos on julkaistu Sivustoilla. Muutokset tulevat voimaan Kuukauden kuluessa siitä, kun ne on julkaistu Sivustoilla. Muutokset tulevat koskemaan välittömästi niitä Jäseniä, jotka ovat liittyneet jommallekummalle Sivustolle muutosten julkaisun jälkeen, koska Jäsen nimenomaisesti hyväksyy uudet Käyttöehdot rekisteröityessään Jäseneksi.

Jäseninä jo olevilla henkilöillä on seuraavat vaihtoehdot:

10.1 Jäsenen alkuperäinen Tilaus on edelleen voimassa:
Jäsenellä on tällöin oikeus pyytää, että Tilausta tehtäessä voimassa olleet Käyttöehdot ovat voimassa, kunnes tilausjakso loppuu.

10.2 Jäsenen alkuperäinen Tilaus ei ole enää voimassa:
Jäsen voi tällöin koska tahansa neljän (4) Kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin uudet Käyttöehdot tulivat voimaan, irtisanoa jäsenyytensä artiklan 8 ("Jäsenyyden irtisanominen") mukaisesti. Mikäli Jäsen ei ole näiden neljän (4) Kuukauden kuluessa irtisanonut jäsenyyttään, Jäsenen katsotaan hyväksyneen uudet Käyttöehdot.

Jäsentä kehotetaan tämän vuoksi lukemaan viimeisin versio jommaltakummalta Sivustolta.

Kohta 11. Toimivalta ja sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin, Palveluihin sekä edellisiin liittyviin riitaisuuksiin sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaan. Näihin Käyttöehtoihin liittyvät mahdolliset riidat ratkaistaan Ruotsin yleisissä tuomioistuimissa.
Artikla 12. Meistä
Palveluita tarjoaa Match.com Nordic AB, organisaationumero 556823-7647.
Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm.
Kysymyksiä voi esittää täyttämällä yhteydenottolomakkeen jommallakummalla Sivustolla.

Kohta 12. Yritys

Match.com Nordic AB ylläpitää Palveluita, organisaationumero 556823-7647.

Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm

Kysymysten ilmetessä meihin voi ottaa yhteyttä täyttämällä Sivustolla yhteydenottolomake.


Kuka sopii juuri sinulle?

  • Tee yhteensopivuustestimme ja kerro itsestäsi
  • Näytämme, ketkä jäsenemme sopivat sinulle näkemyksiltään, arvoiltaan ja elämänkatsomukseltaan
  • Ota yhteyttä sinua kiinnostaviin sinkkuihin ja aloita deittailu