Matchaffinity Suomen Yksityisyydensuojakäytännöt

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 17.8.2011.

1. Matchaffinity Suomen Yksityisyydensuojakäytännöt

Match.com Nordic AB (”MatchAffinity”) tavoittelee henkilötietojen ja henkilökohtaisen yksityisyyden suojaamisessa korkeinta mahdollista tasoa. MatchAffinityn tekninen tiimi tekee parhaansa turvatakseen MatchAffinity-järjestelmän turvallisuuden.

Tieto, kommentti tai muu sisältö (kuva tai videoklippi), jonka jäsen (”Jäsen”) vapaaehtoisesti julkaisee www.matchaffinity.fi-sivustolla (”Sivusto”) ja josta Jäsen on itse vastuussa, saattaa paljastaa Jäsenen etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon ja/tai seksuaalisen suuntautumisen. Julkaistessaan/antaessaan tällaista vapaaehtoista tietoa Jäsen nimenomaisesti hyväksyy ja ottaa täyden vastuun siitä, että MatchAffinity käsittelee näitä arkaluonteisia henkilötietoja.

MatchAffinity on vastuussa kaikesta Sivuston maksullisten tai ilmaisten palvelujen (”Palvelut”) ylläpitämisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Jäsenellä on oikeus pyytää tietoa siitä, mitä hänen tietojaan MatchAffinity käsittelee, oikeus pyytää väärien tietojen korjaamista tai poistamista sekä oikeus kieltää MatchAffinitya käyttämästä kyseistä tietoa. Tällainen pyyntö tulee lähettää MatchAffinitylle esim. postitse tai täyttämällä Sivuston yhteydenottolomake. Henkilön tunnistamiseksi Jäsenen tulee mainita käyttäjätunnuksensa ja muut tarvittavat tiedot. Jäsenen Sivustolla vaihtamat ja tallentamat viestit sekä eri listojen tulokset (flirtit, tapaamiset yms.) poistetaan niiden saapumisjärjestyksessä.

Jokainen Jäsen voi liittymisensä yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen pyytää maksutta MatchAffinityn kautta sähköpostitse tai matkapuhelimeen vastaanotettavien MatchAffinityn uutiskirjeiden ja/tai mainosten lähettämistä tai lähettämisen peruuttamista.

2. Koska ja miksi MatchAffinity kerää tietoja Jäsenistään?

Jäsentä pyydetään luovuttamaan tietoja itsestään, kun hän rekisteröityy MatchAffinityyn, tekee MatchAffinity-testin, osallistuu kilpailuihin, vastaa kyselyihin, osallistuu chattiin tai ostaa Maksullisia palveluita. Tiettyjen tietojen luovuttaminen on pakollista, jotta Jäsen pääsee käyttämään Palveluita.

MatchAffinity kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: a) niiden Palvelujen ylläpito, joita kunakin hetkenä tarjotaan MatchAffinityn Sivustolla tai MatchAffinityn yhteistyökumppaneiden sivustoilla, b) sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen suhteessa Jäseneen sekä Käyttöehtojen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, c) järjestelmän käyttö ja ylläpito Palvelujen ylläpitämiseksi, d) MatchAffinityn tai sen yhteistyökumppaneiden mainosten toimittaminen Jäsenelle sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä sinä aikana, kun jäsenyys on voimassa, ja vuosi sen jälkeen, e) Jäsenen tietojen, mukaan lukien tiedot Jäsenen käyttäytymisestä Sivustolla, tuominen muiden jäsenten saataville sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä, f) MatchAffinityn yhteistyökumppaneiden Jäsenestä tarjoamien tietojen julkaisu Sivustolla sekä g) yhteydenotto Jäseneen Palvelujen arviointia varten, tuotekehitystarkoituksessa tai tehtäessä markkinointikyselyä MatchAffinityn Palveluista vuoden kuluttua siitä, kun Jäsen on irtisanonut jäsenyytensä.

MatchAffinity voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja alihankkijoilleen sekä EU:ssa että kolmansissa maissa. Tietoja voidaan myös luovuttaa ja/tai jakaa muiden MatchAffinityn kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa.

Hyväksymällä MatchAffinityn käyttöehdot (”Käyttöehdot”) Jäsen hyväksyy nimenomaisesti, että MatchAffinity käsittelee (kattaen esimerkiksi muttei yksinomaan keräämisen, julkaisemisen, luovuttamisen ja siirtämisen) Jäsenen arkaluonteisiakin tietoja sisältäviä henkilötietoja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

3. Minkälaisia tietoja kerätään?

MatchAffinityn keräämiä henkilökohtaisia tietoja voivat olla esim. nimi, osoite ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero, pankkitiedot, tiedot Jäsenen ulkonäöstä, kuva, ääninauhoite, videoklippi, henkilökohtaiset arvot, uskonto, mielenkiinnon kohteet ja Jäsenen Palvelujen käyttötapa. Sivuston yhteensopivuustestin tulokset (”Tulokset”) sisältävät arkaluonteisia henkilötietoja, joita ovat esim. seksuaalinen suuntautuminen, uskonnollinen vakaumus, henkilökohtaiset mielipiteet ja arvot.

Lisäksi MatchAffinity kerää tietoja, jotka eivät ole henkilökohtaisia, esim. mitä selainta ja käyttöjärjestelmää Jäsen käyttää sekä sen tietokoneen IP-osoite, jota Jäsen käyttää vieraillessaan Sivustolla.

Lopuksi, MatchAffinity käyttää evästeitä, jotka on rakennettu niin, että ne tallentavat tietoa, jota voidaan käyttää Jäsenen tunnistamiseksi, kun Jäsen selaa Sivustoa. Jäsenellä on kuitenkin aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia.

4. Kenellä on pääsy tietoihin?

Tietoja, joita kerätään Jäsenestä Sivustolle kirjautumisen ja Palvelujen käytön yhteydessä, käytetään Palvelujen tarjoamiseksi Jäsenelle. MatchAffinity pyrkii erilaisilla toimenpiteillä varmistamaan, että tietoja säilytetään turvallisesti MatchAffinityn tietokannoissa. Vain harvoilla MatchAffinityn työntekijöillä on pääsyoikeus näihin tietoihin. Jäsenen Palveluun kirjautumisen yhteydessä antamat henkilötiedot, jotka eivät kuulu henkilökohtaisiin esittelyihin tai profiileihin, eivät ole ulkopuolisten saatavilla eikä niitä lähetetä, myydä tai vaihdeta eteenpäin muulloin kuin jäljempänä mainitussa tapauksessa.

MatchAffinity voi lähettää yhteistyökumppaniensa mainoksia, mikäli Jäsen on hyväksynyt tämän Jäseneksi liittyessään tai myöhemmin. Jos Jäsen ei halua vastaanottaa tarjouksia MatchAffinitylta tai sen yhteistyökumppaneilta, on tästä ilmoitettava liityttäessä Jäseneksi tai myöhemmässä vaiheessa esim. Sivuston kohdassa ”Tilini”.

MatchAffinity voi jakaa tiettyjä yleisiä tietoja valituille yhteistyökumppaneilleen, jotta nämä voisivat markkinoida itseään asiakassuuntautuneemmin (iän tai sukupuolen mukaan jne.). MatchAffinity ei kuitenkaan koskaan luovuta sellaisia tietoja, joiden perusteella yhteistyökumppani voisi tunnistaa yksittäisen Jäsenen.

5. Tiedot henkilökohtaisissa esittelyissä, hakuehdoissa ja profiileissa

Henkilökohtaisissa esittelyissä, hakuehdoissa ja profiileissa olevia tietoja voidaan näyttää Sivuston kautta, sähköpostitse (uutiskirjeessä) tai matkapuhelimen välityksellä. Lisäksi, jotta Jäsenen mahdollisuuksia tavata kumppani voitaisiin parantaa esittelemällä Jäsenen Tulokset, henkilökohtainen esittely, hakuehdot tai profiili, voidaan näitä tietoja näyttää ja levittää suoraan MatchAffinityn tai sen yhteistyökumppaneiden kautta uutiskirjeiden, muiden sivustojen tai muun sähköisen (sähköposti, tekstiviesti jne.) tai audiovisuaalisen (radio, tv jne.) viestintävälineen tai painetun median (sanomalehdet, aikakauslehdet jne.) välityksellä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet Palvelusta.

Näin ollen Jäsen antaa MatchAffinitylle nimenomaisen oikeuden välittää eteenpäin ja levittää näissä Käyttöehdoissa mainituissa tapauksissa Jäsenen MatchAffinity-testin Tuloksista saamia tietoja, henkilökohtaisen esittelyn sekä hakuehtojen ja profiilin (henkilökohtaiset tiedot, kuvaus, kuva, videoklippi jne.) tietoja koko Sivustolla tai sen yksittäisillä sivuilla ja yleisesti Palvelujen tarjoamisen yhteydessä (Sivustolla, internetissä, sähköpostitse) ja/tai kaikkien jakelumedioiden, ennen kaikkea audiovisuaalisen viestinnän (lehdistö, radio, analoginen ja digitaalinen tv, kaapeli ja satelliitti) tai sähköisen viestinnän (sähköposti, internet), välityksellä koko maailmassa näissä Käyttöehdoissa määritellyn ajan aikana. Jäsen antaa nimenomaisesti MatchAffinitylle luvan siirtää ja luovuttaa MatchAffinitylle luovuttamansa tiedot, sekä oikeudet, joista MatchAffinity edellä mainitun mukaisesti nauttii, MatchAffinityn yhteistyökumppaneille, MatchAffinityn kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille tai muulle osapuolelle koko MatchAffinityn tai sen osien liikkeenluovutuksen yhteydessä.

Jos Jäsen ei halua, että MatchAffinity tai sen yhteistyökumppanit luovuttavat tai levittävät Jäsenen Tuloksissa, henkilökohtaisessa esittelyssä, hakuehdoissa tai profiilissa olevia tietoja, Jäsen voi irtisanoa MatchAffinity-jäsenyytensä Käyttöehtojen mukaisesti. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan päivityksen yhteydessä tai kun uusi versio, joka sisältää Jäsenen Tulokset, henkilökohtaisen esittelyn, hakuehdot ja henkilökohtaisen profiilin (painetut, audiovisuaaliset, digitaaliset ja sähköiset mediat sekä lehdistö), julkaistaan.