Terms

Deittipalvelun käyttöehdot

(Käyttöehdot tarkistettu 10/06/2021)

Esitiedot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa yhtiön Match.com Nordic AB, rekisterinumero 556823-7647 (jäljempänä ”Match”) ja Jäsenenä tai Tilaajana olevan yksityishenkilön (jäljempänä ”sinä”) välillä.

Match ja sen Yhtymän yhtiöt tarjoavat palveluita, joiden tarkoituksena on helpottaa yksityishenkilöiden välistä deittailua henkilökohtaisessa, viihteellisessä ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa sähköisten viestintäverkostojen välityksellä (jäljempänä ”Palvelut”). Palveluihin lukeutuvat muun muassa seuraavat palvelut:

 • Match, joka on Matchin Jäsenten ja Tilaajien käytettävissä verkkoselaimen ja mobiilisovelluksen kautta.
 • Ourtime ja mahdolliset muut tietylle Matchin Jäsenten ja Tilaajien ryhmälle tarkoitetut deittipalvelut.
 • MatchAffinity, joka on Matchin Jäsenille ja Tilaajille tarjottava deittipalvelu, jossa hyödynnetään psykologista yhteensovittamista täyttämällä ainutlaatuinen MatchAffinity Test -testimme, joka on saatavilla verkossa. MatchAffinity Testin täyttäminen ja sen jälkeen suoritettava psykologinen yhteensovittaminen ovat palvelun pakollisia vaiheita. Ilman niiden suorittamista MatchAffinity Jäsenet tai Tilaajat eivät näe muiden Jäsenten ja Tilaajien profiileja, jotka vastaavat heidän hakukriteereitään.

 

Jokaisen Palvelun tietyt ominaisuudet ovat Jäsenille ilmaisia, kun taas toiset palvelut ovat maksullisia ja vain Tilaajien käytettävissä.

Luomalla tilin Jäsen tai Tilaaja ilmoittaa olevansa täysin tietoinen ja sitoutunut kaikkiin Käyttöehtojen (ii) varauksiin (i), tietosuojakäytäntöömme, evästekäytäntöömme sekä Yhteisön ohjeisiin, – joista jokainen on sisällytetty viitteenä näihin Käyttöohjeisiin – sekä kaikkiin ilmoitettuihin, Palvelujen tarjoamien maksullisten palveluiden hankinnan yhteydessä Jäsenen tai Tilaajan  hyväksymiin lisäehtoihin. Tämä muodostaa sopimuksen heidän ja Matchin välille. Mikäli Jäsen tai Tilaaja ei hyväksy sitoutumistaan kaikkiin näiden Käyttöehtojen ehtoihin, heidän on lopetettava Palveluiden käyttö.

Käyttöehdot ovat Matchin ja sen Yhtymän yhtiöiden omaisuutta. Näin ollen Käyttöehtojen jakaminen, hyödyntäminen, esittäminen, kopioiminen tai muu käyttö muussa kuin ehdottoman henkilökohtaisessa ja ei-ammattimaisessa tarkoituksessa edellyttää Matchin  ennakkosuostumusta, jota ilman sopimusrikkomukseen syyllistyneeseen osapuoleen voidaan kohdistaa rikos- tai siviilioikeudellinen kanne sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kohta 1. Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraavat merkitykset:

”Erikoissivustot” tarkoittavat Verkkosivustoja, jotka on varattu tietyille Jäsenten ja Tilaajien ryhmille.

”Jäsen” tarkoittaa käyttäjää, jolla on käyttöoikeus johonkin Palveluun rekisteröidyttyään siihen onnistuneesti ja maksuttomasti Verkkosivustolla.

”Kolmannen osapuolen verkkosivustot” tarkoittavat kaikkia kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

”Käyttöehdot” tarkoittavat tätä sopimusta.

”Lisäys” tarkoittaa kaikkia Maksullisia palveluita, jotka Tilaaja ostaa lisäominaisuutena Tilaukseensa.

”Maksulliset palvelut” tarkoittavat kaikkia maksullisia Palveluita, jotka ovat Tilaajien käytettävissä, mukaan lukien Lisäykset.

”Yhtymä” viittaa kaikkiin Match.com Nordic AB -yhtiön yksin tai yhdessä hallinnoimiin tai sitä hallinnoiviin yrityksiin tai muihin liiketoimintayksiköihin.

”Palvelut” tarkoittavat kaikkia maksullisia ja maksuttomia palveluita, jotka ovat Jäsenten ja Tilaajien käytettävissä ja jotka Yhtymä tarjoaa Verkkosivustoilla.

”Profiili” tarkoittaa Jäsenelle tai Tilaajalle tarjottua tilaa, joka koostuu Jäsenen tai Tilaajan henkilökohtaisesta kuvauksesta, joka sisältää valokuvia, videoita ja kuvauksen Jäsenen tai Tilaajan henkilökohtaisista piirteistä, ja joka on muiden Jäsenten ja Tilaajien nähtävissä.

”Tapahtuma” tai ”Toiminta” tarkoittavat molemmat (Palvelun tuottavasta Verkkosivustosta riippuen) kaikkia maksuttomia tai maksullisia tapahtumia, joiden avulla Jäsenet, Tilaajat ja soveltuvin osin heidän Vieraansa voivat tavata toisiaan henkilökohtaisesti, ja jotka tarjotaan näiden Käyttöehtojen kohdan 10 sekä Matchin Tapahtumia koskevien ehtojen (joissa määriteltyjä termejä käytetään myös tässä kohdassa) mukaisesti.

”Tilaaja” tarkoittaa yhden tai useamman Palvelun käyttäjää, joka on ostanut Tilauksen yhteen tai useampaan Palveluun.

”Tilaus” tarkoittaa kiinteää hintaa, jonka maksamalla Tilaaja saa käyttöoikeuden kyseisessä Tilauksessa mainituksi ajaksi Palveluihin, mukaan lukien maksulliset Palvelut.

”Tili” tarkoittaa Jäsenten ja Tilaajien käytettävissä olevaa ehdottoman henkilökohtaista liittymää, jonka avulla Jäsenet ja Tilaajat voivat tunnistautua Verkkosivustoilla, käyttää Palveluita, joihin he ovat rekisteröityneet tai jotka he ovat tilanneet, täydentää ja muokata Profiileitaan ja soveltuvin osin uudistaa Tilauksensa tai muokata sitä.

”Vierailija” tarkoittaa käyttäjää, joka vierailee Verkkosivustolla rekisteröitymättä tai kirjautumatta Tililleen.

”Verkkosivustot” tarkoittavat sekä kaikkia Yhtymän tarjoamia deittisivustoja, kuten Yleisdeittisivustoja ja Erikoissivustoja että Yhtymän julkaisemia mobiilisovelluksia, joiden kautta Palveluita tarjotaan.

”Yleisdeittisivustot” tarkoittavat kaikkien Jäsenten käytettävissä olevia Verkkosivustoja.

Kohta 2. Käyttöoikeus, rekisteröityminen ja Tilaus

2.1. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen sekä näitä koskevat ehdot

Palveluihin rekisteröityminen on ilmaista.

Näiden Käyttöehtojen hyväksyminen rekisteröitymisen yhteydessä muodostaa muodollisen jäsenyyssopimuksen Palveluiden käytöstä. Tämän seurauksena Vierailijasta tulee Jäsen, hän tutustuu Palveluihin ja saa käyttöoikeuden kohdassa 4.1 eriteltyihin Palveluiden maksuttomiin ominaisuuksiin.

Palvelut on tarkoitettu ainoastaan yli 18-vuotiaille aikuisille. Mikäli Jäsen tai Tilaaja on alle 18-vuotias, heidän ei ole sallittua käyttää Palveluita ja heidän on välittömästi lopetettava kaikkien Palveluiden käyttö.

Luomalla Profiilin ja käyttämällä Palveluita Jäsenet ja tilaajat ilmoittavat ja takaavat, että

 

 • he ovat yli 18-vuotiaita ja voivat solmia laillisesti sitovan sopimuksen Matchin kanssa,
 • heidän täytyy täyttää kyseisissä Palveluissa ajoittain vahvistetut rekisteröintiehdot,
 • he noudattavat näitä Käyttöehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä,
 • he noudattavat Yhteisön ohjeita,
 • he toimittavat oikeita, täsmällisiä ja todellisia tietoja, jotka eivät ole harhaanjohtavia ja heidän täytyy erityisesti olla totuudenmukaisia ja rehellisiä vastauksissaan, joita he antavat Profiilissaan sekä vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien ja/tai Matchin ja sen Yhtymän kanssa,
 • heidän pitää noudattaa Palveluiden tarkoitusta, joka mahdollistaa yksityishenkilöille chattailun henkilökohtaisissa, viihteellisissä ja ei-kaupallisissa tarkoituksissa sekä yleisesti tarkoituksessa etsiä luotettavaa ihmissuhdetta,
 • he päivittävät, hyllyttävät tai poistavat viipymättä profiilinsa, mikäli heidän henkilökohtainen tilanteensa muuttuu eikä heitä voida enää pitää sinkkuina,
 • he eivät ole henkilöitä, joilla on Palveluiden käyttökielto tai jotka eivät jonkin sovellettavan lain nojalla saa niitä käyttää.

 

Match varaa oikeuden hylätä, hyllyttää tai päättää jäsenyys tai tilaus milloin tahansa, mikäli Jäsen tai Tilaaja eivät täytä jotain näistä ehdoista.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Jäsen ei voi luoda useampaa kuin yhden Tilin samalla sähköpostiosoitteella.

Rekisteröidyttyään jäsen täyttää profiilinsa, jonka tiedot ovat valinnaisia tai pakollisia, jos sovellettavissa. Nämä tiedot julkaistaan sivustolla ja jaetaan muille jäsenille palveluiden kautta. Match kieltää nimenomaisesti jäsentä jakamasta itse omia henkilötietojaan (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero jne.) (katso alta kohta 5.1).

Kaikkien rekisteröitymisen kannalta vältättämättömien ehtojen täyttyessä Jäsen luo itselleen ehdottoman luottamuksellisen käyttäjänimen ja salasanan, joilla hän voi kirjautua Tililleen.

Jäsen tai Tilaaja on vastuussa siitä, jos kolmas osapuoli käyttää hänen tunnistetietojaan. Jäsen tai Tilaaja on myös vastuussa kolmannen osapuolen Jäsenen Tilillä tekemistä toimista tai julkaisuista riippumatta siitä, onko ne tehty petollisessa tarkoituksessa. Jäsen tai Tilaaja korvaa Matchille kaikki tästä johtuvat vaateet, ellei virhe johdu yksinomaan Matchista tai Palveluiden teknisestä häiriöstä. Lisäksi Match ei varmenna Palveluihin rekisteröityvien henkilöiden henkilöllisyyttä. Jos Jäsenellä tai Tilaajalla on syytä uskoa, että toinen henkilö käyttää hänen tunnistetietojaan tai Tiliään, hänen on ilmoitettava siitä Matchille välittömästi.

2.2. Tilaus ja sitä koskevat ehdot

Tilaus Lisäyksen kanssa tai ilman on maksullinen. Jäsen voi ostaa Tilauksen, tulla näin Tilaajaksi ja hyödyntää kohdassa 4.2 kuvattujen Maksullisten palveluiden ominaisuuksia.

Tätä varten Jäsenen on ensin tunnistauduttava käyttämällä sähköpostiosoitettaan ja luottamuksellista salasanaansa. Valittuaan haluamansa Tilauksen ja maksutavan Jäsenen on maksettava Tilaus. Viimeinen vaihe muodostaa muodollisesti Maksullisten Palveluiden jäsenyyssopimuksen ja tarkoittaa Käyttöehtojen täydellistä ja varauksetonta hyväksyntää. Kun maksu on suoritettu, Tilaaja ohjataan maksun vahvistussivulle. Match kuittaa sähköpostitse vastaanottaneensa Tilauksen.

 

Kohta 3. Peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus peruuttaa Tilaus neljäntoista päivän kuluessa Tilauksen ostosta ja oikeus peruuttaa Palvelu ilman mitään velvoitteita ja syytä antamatta Ruotsin etäsopimuksia koskevan lain (2005:59) nojalla. Ilmoitus peruuttamisesta on annettava Matchille neljäntoista päivän kuluessa Tilauksen ostosta ilmoittamalla siitä Matchille. Ilmoitus on toimitettava Matchille esim. postitse tai sähköpostilla näissä Käyttöehdoissa annettuja yhteystietoja  hyödyntämällä joko vapaamuotoisesti tai hyödyntämällä alla olevaa peruuttamislomaketta. Näiden yhteystietojen kautta käsitellään vain yllä mainittuun peruutusoikeuteen liittyviä vaatimuksia. Jotta peruutus tulisi pätevästi voimaan, Tilaajan on lähetettävä vaatimuksensa neljäntoista päivän peruutusajan kuluessa.

Jos Tilaaja ei halua käyttää Maksullisia palveluita tämän neljäntoista päivän peruutusajan aikana, hän voi poistua Verkkosivustolta maksun suorittamisen jälkeen ja odottaa, että neljäntoista päivän peruutusaika päättyy. Maksun vahvistussivulla on painike tätä tarkoitusta varten. Jos Tilaaja haluaa peruuttaa Tilauksensa neljäntoista päivän jakson aikana käyttämättä koskaan Maksullisia palveluita, maksu palautetaan Tilaajalle täysimääräisenä, kuten tässä kohdassa jäljempänä kuvataan.

Jos Tilaaja kuitenkin kirjautuu Tililleen ja käyttää Palveluita ennen neljäntoista päivän jakson päättymistä, ensimmäinen kirjautuminen Tilauksen tekemisen jälkeen muodostaa Tilaajan nimenomaisen vaatimuksen saada Maksulliset palvelut välittömästi käyttöönsä. Palveluiden käyttäminen neljäntoista päivän jakson aikana ei mitätöi Tilaajan peruutusoikeutta, joka on voimassa neljäntoista päivän jakson päättymiseen saakka. Tilaajan, joka on halunnut hyödyntää Maksullisia palveluita ennen neljäntoista päivän jakson päättymistä, on kuitenkin maksettava ennalta määritetty summa näiden Palveluiden käyttämisestä. Siksi Match korvaa Tilaajalle Tilauksen hinnan vähennettynä niitä päiviä vastaavalla summalla, jotka ovat kuluneet Tilauksen ensimmäisestä käyttöpäivästä päivään, jona Match vastaanotti peruutusvaatimuksen edellyttäen, että jokainen päivä on maksullinen.

Korvaus suoritetaan neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Match vastaanotti Tilaajan peruutuspäätöksen samalla maksutavalla, jota Tilaaja käytti alkuperäisessä maksussaan, ellei Tilaaja toisin vaadi.

Lisätietoja peruutusoikeuden soveltamisesta ja laajuudesta löydät Ohje- ja yhteydenottosivulta.

 

Apple Storen kautta ostetut maksulliset Palvelut

Jos Tilaaja ostaa maksullisen Palvelun käyttämällä Apple ID:tään, peruutukset ja palautukset käsittelee Apple omilla käyttäjäehdoillaan, joita Match ei valvo. Pyytääkseen palautusta Tilaajan on mentävä iTunes-sovellukseen, napautettava omaa Apple ID:tään ja seurattava Applen peruutus- ja palautusohjeita.

Kohta 4. Palvelun ominaisuudet

4.1 Jäsenten käytettävissä olevat maksuttomat ominaisuudet

Rekisteröitymällä Palveluihin käyttäjästä tulee Jäsen ja hänellä on oikeus tehdä seuraavia toimintoja:

 • Luoda Profiili, joka on muiden Verkkosivuston Jäsenten ja Tilaajien nähtävillä Jäsenen asettamien rajoitusten puitteissa
 • Tehdä pikahakuja ja tarkennettuja hakuja tai katsella hänelle suositeltuja Profiileja Palveluiden ehtojen mukaisesti
 • Katsella muiden Jäsenten tai Tilaajien Profiileja Jäsenten ja Tilaajien asettamien rajoitusten puitteissa
 • Ottaa yhteyttä ja vastata Premium-Lisäyksen rekisteröineiden Tilaajien viesteihin Tilaajien asettamien rajoitusten puitteissa Palveluiden ehtojen mukaisesti; Jäsen ei voi ottaa yhteyttä tai vastata Tilaajalle, joka ei ole ostanut kyseistä Lisäystä
 • Lisätä Jäsenen tai Tilaajan suosikkeihinsa
 • Rekisteröityä ja osallistua soveltuvin osin Palveluiden kautta järjestettäviin Tapahtumiin tai Toimintoihin (Tapahtumat tai Toiminnot saattavat olla maksullisia)
 • Rekisteröityä ja osallistua soveltuvin osin Palveluiden kautta järjestettäviin erikoistoimintoihin edellyttäen, ettei kyseisiä erikoistoimintoja ole tarkoitettu vain Tilaajille
 • Tilata Badgen jäljempänä kohdassa 4.3 määritellyllä tavalla edellyttäen, että Badge- -ominaisuus on käytettävissä ja että Jäsen on mies
 • Jokainen Jäsen voi hallita Tilinsä kautta asetuksia, jotka liittyvät siihen, onko Jäsen nähtävissä Erikoissivustoilla vai ei ja voiko häneen täten soveltuvin osin olla yhteydessä Erikoissivustojen kautta. Jäsen voi käyttää Erikoissivustoja edellyttäen, että Jäsen täyttää kyseisen Erikoissivuston Jäseniä koskevat ehdot.

4.2 Vain Tilaajien käytettävissä olevat maksulliset ominaisuudet

Ostettuaan Tilauksen, Tilaajalla on oikeus tehdä kaikkia kohdassa 4.1 eriteltyjä sekä alla lueteltuja toimintoja  soveltuvin osin:

 • Lähettää ja vastata Jäsenten ja Tilaajien viesteihin
 • Käyttää hakupalkkia Jäsenten ja Tilaajien etsimiseen
 • Piilottaa Jäsenet ja Tilaajat, joista Tilaaja ei ole kiinnostunut
 • Nähdä luettelo lähetetyistä silmäniskuista
 • Iskeä silmää Jäsenelle tai Tilaajalle
 • Poistaa käytöstä mainosten näyttäminen Maksullisissa palveluissa
 • Hyödyntää soveltuvin osin Tapahtumiin tai Toimintoihin liittyviä alennuksia.

Palveluiden ehtojen mukaisesti Tilaaja voi ostaa yhden tai useamman Lisäyksen:

 • PREMIUM-lisäyksen ominaisuudet
 • Antaa Jäsenille (joilla ei ole Tilausta) mahdollisuuden vastata ilmaiseksi
 • Lisää näkyvyyttä muille Jäsenille
 • Tilaaja näkyy muille PREMIUM-lisäysjäsenenä.
 • PLUS-lisäyksen ominaisuudet
 • Tilaaja voi pyytää vastaanottovahvistuksen lähettämilleen viesteille
 • Yhteydenottosuodatin, jonka avulla voi valita, kuka Tilaajaan voi ottaa yhteyttä
 • Poissaolon hallinta.
 • PREMIUM + PLUS -lisäyksen ominaisuudet
 • Kaikki edellä eritellyt Premium- ja Plus-lisäyksen ominaisuudet.

4.3 ”Badge” -ominaisuuden tilaaminen

Tämä kohta ei koske Verkkosivustoja, joilla tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

Jokainen miespuolinen Jäsen tai Tilaaja voi tilata ”Badge” -ominaisuuden. Tilaaminen tapahtuu seuraavasti:

 • Jäsenen tai Tilaajan on täytettävä 70 % Profiilistaan seuraavilla tiedoilla: ikä, pituus, siviilisääty, etsimänsä ihmissuhteen tyyppi, kansallisuus, etninen tausta, onko lapsia tai haluaako niitä, paino, tupakointi, opinnot
 • Jäsenellä on oltava valokuva Profiilissaan
 • Jäsenen on katsottava Verkkosivustoilla saatavilla olevat Badge-ominaisuuteen liittyvät Match-ohjeistukset
 • Jäsenen on allekirjoitettava Verkkosivustoilla saatavilla oleva Hero Charter

Badgen saaminen edellyttää kaikkien edellä esitettyjen ehtojen täyttymistä.

Match voi poistaa Badge -ominaisuuden keneltä tahansa Jäseneltä tai Tilaajalta, jonka käyttäytyminen tai kommentit ovat vastoin Badgen hankkimiseen liittyviä yleisiä vakavuus- ja kohteliaisuussääntöjä, jotka on kuvattu tarkemmin Jäsenen tai Tilaajan lukemissa Match-ohjeistuksissa ja Jäsenen tai Tilaajan allekirjoittamassa Hero Charterissa. Match ei ole tällöin korvausvelvollinen Jäsentä tai Tilaajaa kohtaan. Match ei takaa Badge -ominaisuuden omistajalle muuta kuin, että tämä on täyttänyt näiden merkkien edellyttämät edellä esitetyt ehdot. Badge -ominaisuuden myöntämisen ei pidä missään olosuhteissa tulkita tarkoittavan sitä, että Match automaattisesti hyväksyy merkin omistajan kulloisenkin käyttäytymisen.

Jos Matchin katsotaan olevan vastuussa jostain kolmannen osapuolen vaateesta, joka johtuu Badge -ominaisuuden omistavan Jäsenen tai Tilaajan rikkomuksesta, Jäsen tai Tilaaja on vastuussa Matchille kaikista vaateista, syytteistä, korvausvelvollisuuksista, kustannuksista, vahingoista ja kuluista, joita Matchille aiheutuu Jäsenen tai Tilaajan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä tai jotka liittyvät jollain tavalla Matchin Badge -ominaisuuteen.

Kohta 5. Palvelut

5.1. Matchin Palveluihin liittyvät velvoitteet

Palveluiden, Maksulliset palvelut mukaan lukien, tarkoituksena ei ole  Jäsenten ja/tai Tilaajien välisten ”tosielämän” henkilökohtaisten tapaamisten järjestäminen, avioliittoon johtavan parisuhdeneuvonnan tarjoaminen tai pysyvien ihmissuhteiden muodostaminen, riippumatta Jäsenen tai Tilaajan henkilökohtaisista tarpeista tai toiveista niiden suhteen.

Match ja sen Yhtymän yhtiöt eivät ole vastuussa mistään Jäsenten tai Tilaajien välisistä tapahtumista riippumatta siitä, onko kyse Verkkosivustolla, Kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai ”tosielämässä” tapahtuvista henkilökohtaisista tapaamisista, jotka ovat seurausta Palveluiden käytöstä.

Palveluiden, mukaan lukien Maksulliset palvelut, tarkoituksena ei ole tarjota pääsyä Internetiin tai tarjota sähköisiä viestintäpalveluita yleisölle. Tästä syystä Match ja Yhtymän yhtiöt eivät tarkista Jäsenten tai Tilaajien henkilöllisyyttä heidän siirtyessään Verkkosivustoille. Match ja Yhtymän yhtiöt eivät myöskään hallinnoi tai valvo aukottomasti Jäsenten tai Tilaajien Palveluissa yksinomaisella vastuullaan julkaisemaa sisältöä. Jokaisen Jäsenen ja Tilaajan Profiilin valokuvat ja kuvaus kuitenkin tarkistetaan.

Jäseniä ja Tilaajia muistutetaan siitä, että he eivät saa paljastaa Palveluiden kautta toisille Jäsenille tai Tilaajille mitään sellaisia tietoja, joista heidät on mahdollista tunnistaa tai paikantaa (sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.), lukuun ottamatta käyttäjänimeä.

5.2. Jäsenten ja Tilaajien velvoitteet

Käyttäessään Palvelua Jäsenten ja Tilaajien on aina noudatettava seuraavia menettelytapasääntöjä ja suostua siihen, että he eivät:

 • riko Yhteisön ohjeitamme Community Guidelines, jotka päivitetään ajoittain,
 •  postaa mitään heidän henkilökohtaisia yhteistietojaan tai levitä muiden henkilöiden henkilötietoja (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero jne.) millään tavalla (profiilikuvauksessa, kuvassa jne.),
 • postaa mitään sellaista sisältöä, joka rikkoo tai loukkaa kenenkään oikeuksia, mukaan lukien julkisuusoikeudet, oikeus yksityiselämään, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet tai muut immateriaali- tai sopimusoikeudet,
 • esiinny muuna henkilönä tai tekeydy jonkin yhteisön edustajaksi,
 • kalastele salasanoja mihinkään tarkoitukseen tai henkilötietoja kaupallisiin tai laittomiin tarkoituksiin muilta Jäseniltä tai Tilaajilta,
 • lähetä roskapostia, pyydä rahaa keneltäkään Jäseneltä tai Tilaajalta tai petkuta heitä,
 • postaa vihapuhetta, uhkauksia, ilmeisen seksuaalista, pornografista tai alastomuutta sisältävää sisältöä, graafista tai tarpeetonta väkivaltaa käsittävää tai väkivaltaa lietsovaa sisältöä,
 • postaa mitään sellaista sisältöä, joka edistää rasismia, kiihkoilua, vihaa tai minkäänlaista fyysistä vahingoittamista mitään ryhmää tai yksilöä kohtaan,
 • kiusaa, ”stalkkaa”, pelottele, häiriköi, kohtele huonosti tai mustamaalaa ketään henkilöä tai hyökkää ketään vastaan,
 • käytä Palveluita mihinkään vahingolliseen tai rikolliseen tarkoitukseen,
 • käytä Palveluita Matchin tai sen Yhtymän vahingoittamiseksi,
 • käytä Palveluita mihinkään laittomaan tai näissä Käyttöehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen,
 • käytä Palveluita edistääkseen tai helpottaakseen henkilökohtaisia suhteita kaupallisessa tarkoituksessa eikä/tai luonteeltaan seksuaalisia palveluita eikä/tai tahdonvastaisia seksuaalisia tekoja.
 • käytä mitään hakurobottia, bottia, indeksointirobottia (spider, crawler, scraper), sivustohaku-/tiedonhakusovellusta, proxya tai muuta manuaalista tai automaattista laitetta, menetelmää tai prosessia päästäkseen käsiksi tai hakeakseen tietoja, indeksoidakseen, “louhiakseen tietoja” tai millään muulla tavoin muokatakseen uudelleen tai kiertääkseen Palvelun tai sen sisältöjen navigointirakenteen tai -esityksen,
 • käytä toisen käyttäjän tiliä, jaa tiliä toisen käyttäjän kanssa tai ylläpidä enempää kuin yhtä tiliä,
 • luo toista tiliä, jos Match tai sen Yhtymä on jo lopettanut heidän tilinsä, ellei Jäsenellä tai Tilaajalla ole Matchin lupaa.

Jos Jäsen tai Tilaaja rikkoo jotain näistä menettelytapasäännöistä, se merkitse heidän näihin Käyttoehtoihin liittyvien sopimusvelvoitteidensa vakavaa ja olennaista rikkomista.

Yhtymä varaa itselleen oikeuden tutkia ja/tai sulkea Jäsenen tai Tilaajan tilin ilman mitään maksettujen Palveluiden maksujen palatusta, mikäli he ovat rikkoneet näitä velvoitteita, käyttäneet väärin Palveluita tai käyttäytyneet Yhtiön kannalta sopimattomalla, sääntöjen vastaisella tai laittomalla tavalla, mukaan lukien kaikki näihin palveluihin liittyvä tai niiden ulkopuolinen toiminta tai viestintä. Lisäksi Yhtymä voi pysyvästi tai väliaikaisesti kieltää heidän pääsynsä mihin tahansa näistä Palveluista, tapahtumista tai toiminnoista.

YhtymänYhtymänYhtymänKohta 6. Hinnat, maksuehdot ja uusiutuminen

6.1. Maksullisten palveluiden hinnat ja maksuehdot

Maksullisten palveluiden käyttämiseksi Tilaajalla on oltava voimassa oleva Tilaus. Hinnat ja maksuehdot eritellään Verkkosivustoilla. Jäsenet voivat ostaa Tilauksen maksamalla sen pankkikortilla (Internetissä tai mobiilipalvelun kautta) tai käyttämällä verkkomaksupalvelua (PayPal, Direct Debit jne.) kyseisellä Verkkosivustolla tarjottavien mahdollisuuksien mukaan. Hinnat ilmoitetaan euroissa (sisältäen kaikki verot).

Voit päivittää maksutapaasi milloin hyvänsä. Match voi myös päivittää maksutapasi kyseisen maksupalvelun tarjoajan tietokantaan.  Hyväksymällä käyttöehtomme ja sitä seuraavat päivitykset annat Matchille luvan vastaanottaa edelleen kuhunkin tilauksen automaattiseen uusimiseen liittyvät maksut valitsemaasi maksutapaa käyttäen.

Tilaaja voi myös ostaa yhden tai useamman Lisäyksen hankittuaan Tilauksen edellä eriteltyjen ehtojen mukaisesti ja hyödyntää Lisäyksen ominaisuuksia välittömästi. Tästä syystä Tilaajaa veloitetaan kyseisen Lisäyksen ostopäivästä voimassa olevan Tilauksen loppuun saakka.

6.2. Tilauksen uusiutumista koskevat ehdot

Ostaessaan Tilauksen Tilaaja valitsee Tilauksen alkuperäisen voimassaolokauden. Tilauksen alkuperäinen voimassaolokausi voi olla yksi (1), kolme (3) tai kuusi (6) kuukautta. Jokaisen voimassaolokauden päättyessä Tilaus uusiutuu automaattisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi kerrallaan, ellei Tilaaja irtisano Tilausta jäljempänä kohdassa 9 eriteltyjen ehtojen mukaisesti. Uusiutuneesta Tilauksesta ja mahdollisista Lisäyksistä veloitetaan Tilaajalta kyseisten Palveluiden ja yhden (1) kuukauden voimassaolokauden vakiohinta (ei alennettu hinta).

Jos Tilauksen alkuperäinen voimassaolokausi on pidempi kuin yksi (1) kuukausi, Match ilmoittaa Tilaajalle  yhtä kuukautta ennen alkuperäisen voimassaolokauden päättymistä Tilauksen ja mahdollisten Lisäysten uusiutumisesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa ne veloituksetta jäljempänä näiden ehtojen kohdan 9 mukaisesti. Lisäksi tiedot Tilaajan Tilauksen kestosta löytyvät kohdasta ”Oma tili”, jonka kautta Tilaaja voi hallinnoida Tilaustaan ja estää Tilauksen mahdollisen automaattisen uusiutumisen.

Apple Storen kautta ostetut Tilaukset

Jos Tilaaja ostaa automaattisesti uusiutuvia maksullisia Palveluita käyttämällä Apple ID:tään, uusiutumisehdot käsittelee Apple omilla käyttäjäehdoillaan, joita Match ei valvo.

6.3. Muut kolmansien osapuolten palvelut

Tilaaja voi myös ostaa muita lisäpalveluita kuten mobiililaitesovelluksia tai erikoistarjouksia. Näissä erityistapauksissa lisäpalvelut ostetaan muilta tarjoajilta ja noudattaen muita kuin Matchin maksuehtoja (esimerkiksi iTunes ostettaessa iPhone-sovelluksia). Laskutusehdot, maksuehdot ja tilauksen uusiutumista koskevat ehdot, joita sovelletaan kyseisiin lisäpalveluihin ja erikoistarjouksiin, ilmoitetaan Tilaajalle kolmannen osapuolen toimesta ja Tilaajan on hyväksyttävä ne ennen ostoa.

Matchin julkaisemien älypuhelinsovellusten ostaminen ei missään tapauksessa anna käyttöoikeuksia Maksullisiin palveluihin ilman Tilauksen ostamista.

Kohta 7. Immateriaalioikeudet

7.1. Palveluissa jaettu sisältö

Kaikki Verkkosivustoilta ja Palveluista löytyvät Palveluiden nimet, tavaramerkit, logot, grafiikat, valokuvat, animaatiot, videot ja tekstit ovat Yhtymän tai sen kumppaneiden, yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa kopioida, käyttää tai jakaa ilman Yhtymän Yhtiöiden tai kumppaneiden nimenomaista suostumusta.

Jäsenille ja Tilaajille annettu käyttöoikeus rajoittuu Palveluiden yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön rekisteröitymisen keston ajan. Kaikki muu käyttö on kielletty Jäseniltä ja Tilaajilta.

Jäsen tai Tilaaja ei saa muokata, kopioida, jäljentää, ladata, lähettää, siirtää, hyödyntää kaupallisesti ja/tai jakaa Palveluita, Verkkosivustoja tai Palveluiden tai Verkkosivustojen muodostavien elementtien tietokonekoodeja millään tavoin.

7.2. Jäsenten ja Tilaajien jakama sisältö

Jäsen tai Tilaaja antaa Yhtymälle veloituksettoman käyttöoikeuden hyödyntää immateriaalioikeuksia, jotka syntyvät Jäsenen ja Tilaajan tarjoamasta sisällöstä liittyen hänen rekisteröitymiseensä tai Tilaukseensa ja hänen Palveluiden käyttöönsä tai hänen Profiilin näyttämiseen Palveluissa. Tämä lisenssi sisältää erityisesti Yhtymän oikeudet jäljentää, esittää, muokata, kääntää, digitoida, käyttää Palveluiden tarkoituksissa tai edelleenlisensoida sisällön, jonka Jäsen tai Tilaaja on tarjonnut (tiedot, kuvat, kuvaukset, hakukriteerit jne.) kaikissa tai joissakin Palveluissa ja kaikilla Verkkosivustoilla, Yhtymän sähköposteissa ja yleisesti kaikissa sähköisissä viestintävälineissä (sähköposti, Internet, mobiilisovellukset) liittyen Palveluihin.

Jäsen tai Tilaaja nimenomaisesti antaa Yhtymälle oikeudet muokata tätä sisältöä vastaamaan Palveluiden tai muiden edellä mainittujen viestintävälineiden graafisia vaatimuksia vastaavaksi ja/tai tehdäkseen sen yhteensopivaksi kyseisten välineiden tukemien teknisten ominaisuuksien tai formaattien kanssa. Nämä oikeudet annetaan maailmanlaajuisesti ja Jäsenen tai Tilaajan ja Yhtymän välisten Käyttöehtojen voimassaolon ajaksi. Jäsen tai Tilaaja ei saa kopioida, jäljentää tai muuten hyödyntää toisten Jäsenten tai Tilaajien tuottamaa sisältöä muuten kuin Palveluiden käyttöön liittyvien ehdottomien tarpeiden vaatiessa henkilökohtaiseen ja yksityiseen tarkoitukseen.

 

Kohta 8. Jäsenen tai Tilaajan Vakuutukset

8.1. Verkkosivustojen ja Palveluiden toiminta

8.1.1 Palveluiden käyttämiseksi Jäsenellä tai Tilaajalla on oltava riittävät taidot, laitteistot ja ohjelmistot Palveluiden käyttämiseksi Internetin tai mobiilisovelluksien kautta. Matchilla on käytössä Palveluihin liittyvät suojaustoiminnot. Jäsenen tai Tilaajan on kuitenkin tiedostettava, että Internetin luonteesta ja rajoitteista johtuen Match ei voi taata, että yhteys Internetiin tai mobiilisovelluksiin olisi täysin turvallinen.

8.1.2 Jäsenellä tai Tilaajalla on oltava käytössään Palveluiden asianmukaisen toiminnan edellyttämät laitteistot, ohjelmistot ja oikeat asetukset, kuten Internet-selaimen uusin versio, JavaScript-toiminnot, istuntoevästeet sallittuina ja ponnahdusikkunat hyväksyttyinä.

8.1.3 Match ei takaa, että Jäsen tai Tilaaja pystyy käyttämään Palveluita, jos hänellä on käytössään ponnahdusikkunoiden estotyökalu tai muu vastaava toiminto. Tässä tapauksessa kyseinen toiminto on poistettava käytöstä ennen Palveluiden käyttämistä.

8.1.4 Match ei takaa, että Jäsen tai Tilaaja pystyy käyttämään Palveluita, mikäli tämän Internet-palveluntarjoaja ei täytä riittävää palvelutasoa. Vastaavasti Jäsenen tai Tilaajan puhelinapplikaation tarjoajalta suoraan ostamien sovellusten käyttö edellyttää, että hänellä on oltava älypuhelin ja riittävän tasoinen yhteys.

8.1.5 Match ei ole vastuussa Verkkosivustojen tai Palveluiden toimimattomuudesta, puuttuvasta yhteydestä tai huonoista käyttöolosuhteista, jotka johtuvat Tilaajan tai Jäsenen sopimattomasta laitteistosta, Jäsenen tai Tilaajan muun palveluntarjoajan sisäisestä toimimattomuudesta, Internet-verkon kuormittumisesta tai mistä tahansa sellaisesta Matchista riippumattomasta syystä, joka voidaan katsoa ylivoimaiseksi esteeksi.

8.1.6 Palveluiden toiminta saattaa katketa tilapäisesti ylläpitotoimista, päivityksistä tai teknisistä parannuksista tai sisällön ja/tai sen esitystavan päivityksistä johtuen. Match ilmoittaa Jäsenille ja Tilaajille mahdollisuuksien mukaan etukäteen ylläpitotoimista tai päivityksistä, jotka saattavat vaikuttaa Palveluihin.

8.2. Jäsenten tai Tilaajien antamat tiedot ja sisältö

8.2.1. Jäsenten ja Tilaajien Yhtymälle antamien tietojen on oltava oikeita ja todenmukaisia. Seuraukset, joita näiden tietojen paljastamisesta voi johtua Jäsenen tai Tilaajan elämälle tai muiden Jäsenten tai Tilaajien elämälle, ovat yksinomaan kyseisen Jäsenen tai Tilaajan vastuulla. Jäsen tai Tilaaja julkaisee ja jakaa Palveluiden kautta tietoa, tekstejä, sisältöä ja kuvia omasta aloitteestaan. Match käsittelee Jäsenen tai Tilaajan henkilötietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti Yhtymää ei voida pitää vastuussa mistään Jäsenen tai Tilaajan kuvaoikeuksien, kunnian, maineen tai yksityisyyden loukkauksista, jotka ovat seurausta kyseisen Jäsenen tai Tilaajan tietojen jakamisesta näissä Käyttöehdoissa ja Tietosuojakäytännössä kuvatussa laajuudessa.

8.2.2. Matchia ei voida pitää vastuussa muiden Jäsenten, Tilaajien ja/tai Jäsenen tai Tilaajan itse antamien tietojen ja sisällön virheettömyydestä tai virheellisyydestä eikä tällaisen tiedon tai sisällön käytön seurauksista. Matchia ei myöskään voida pitää vastuussa mistään Jäsenen tai Tilaajan jakamasta sisällöstä, joka saattaa mahdollisesti loukata yhden tai useamman muun Jäsenen, Tilaajan tai kolmansien osapuolten oikeuksia ja jonka osalta Match voi osoittaa, ettei Jäsen, Tilaaja tai kolmas osapuoli ilmoittanut siitä tai ettei Matchilla ollut siitä tietoa ennen sen julkaisemisesta tai ettei se rikkonut toiminnallaan mitään näiden Käyttöehtojen mukaisia sopimusvelvoitteita.

Matchia voidaan pitää vastuussa Jäsenelle tai Tilaajalle, jos loukkauksen aiheuttajana on Match tai sen alihankkija ja se on ainoa syy Jäsenelle tai Tilaajalle suoraan ja todellisesti aiheutuneeseen vahinkoon. Matchin vastuulla on osoittaa, ettei se ole aiheuttanut loukkauksia sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä. Matchia ei voida pitää vastuussa mistään Jäsenelle tai Tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jos ne ovat Jäsenen tai Tilaajan aiheuttamia tai seurausta ylivoimaisesta esteestä.

8.2.3. Sekä Matchin että sen Jäsenten ja Tilaajien edellyttämä Palveluiden laatu edellyttää eettisyyttä, käytöstapojen noudattamista sekä kolmansien osapuolten oikeuksien ja voimassa olevien lakien ja asetusten kunnioittamista. Tämän laadun, yksilön vastuun ja eettisyyden vaatimuksen täyttämiseksi Yhtymä antaa mahdollisuuden kaikille Jäsenille tai Tilaajille ilmoittaa muun Jäsenen tai Tilaajan sisällöstä (valokuva, teksti, video), käyttäytymisestä tai kommenteista, jotka vaikuttavat rikkovan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Palveluiden käyttötarkoitusta, kolmannen osapuolen oikeuksia tai yleistä moraalia.

Jäsenet ja Tilaajat tiedostavat ja hyväksyvät, että toiset Jäsenet ja Tilaajat voivat tehdä ilmoituksia heidän antamistaan tiedoista, käyttäytymisestään ja kommenteistaan Palveluissa ja että Yhtymä voi valvoa ja/tai rajoittaa tällaista Palvelun käyttöä objektiivisin arviointikriteerein. Mikäli ilmoituksen tai valvonnan yhteydessä ilmenee, että Jäsen tai Tilaaja on rikkonut voimassa olevaa lainsäädäntöä tai rikkonut vakavasti näitä Käyttöehtoja, Match voi kieltää Palvelun käytön tällaiselta Jäseneltä tai Käyttäjältä poistamalla hänen Tilinsä kohdan 9 mukaisesti. Jäsenen tai Tilaajan käyttäytymisestä tai kommenteista riippuen valvontatiimi voi myös estää kyseisen käyttäjän uudelleenrekisteröitymisen.

8.2.4. Mikäli Yhtymän katsotaan olevan vastuussa Jäsenen tai Tilaajan lakisääteisten velvollisuuksien tai näiden Käyttöehtojen rikkomisesta, Jäsen tai Tilaaja suostuu korvausvastuuseen ja olemaan aiheuttamatta vahinkoa, kustannuksia tai kanteita Yhtymälle seurauksena Jäsenen tai Tilaajan velvollisuuksien rikkomisesta.

8.3. Linkit ja ulkoiset resurssit

Match on vastuussa vain Verkkosivustoille ja Palveluihin luomistaan hyperlinkeistä, eikä se valvo millään tavoin Kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja ulkoisia resursseja (kolmannen osapuolen verkkosivustot tai mobiilisovellukset, sosiaaliset verkostot jne.), joihin Verkkosivustoilla ja Palveluissa olevat hyperlinkit ohjaavat. Matchin ei voida katsoa olevan vastuussa Kolmannen osapuolen verkkosivustoille ohjaavista linkeistä tai niiden sisällöstä, mainoksista, tuotteista, ominaisuuksista, palveluista tai muista käytettävissä olevista elementeistä tai kyseisten Kolmannen osapuolen verkkosivustojen käytöstä, jos Match ei ole saanut nimenomaista ennakkoilmoitusta näiden selkeästi laittomasta luonteesta. On huomioitava, että Kolmannen osapuolen verkkosivustojen selaamiseen ja käyttöön sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten omia käyttöehtoja ja että Jäsen tai Tilaaja on itse vastuussa kyseisestä selaamisesta tai käytöstä.

Kaikki linkkeihin liittyvät ongelmat on ilmoitettava Matchille käyttämällä näiden Käyttöehtojen kohdasta 16 löytyviä yhteystietoja.

Kohta 9. Profiilin hyllyttäminen – Tilin sulkeminen – Tilauksen irtisanominen

9.1 Profiilin hyllyttäminen

Tätä kohtaa sovelletaan vain kyseisen toiminnon tarjoaviin verkkosivustoihin tai sovelluksiin liittyen kuten alla on kuvailtu.

Jokainen Jäsen tai Tilaaja voi milloin tahansa pyytää Profiilinsa hyllyttämistä sitä varten tarkoitetun ”Oman tilin” osion kautta, jotta Profiili ei olisi enää näkyvissä Verkkosivustolla eikä sen kautta voisi enää vastaanottaa ilmoituksia. Hyllyttäminen on väliaikaista eikä se katkaise Tilausta tai voimassa olevia Lisäyksiä, mikä tarkoittaa, että Tilaajan maksuvelvoitteet säilyvät ennallaan hyllyttämisestä huolimatta. Jäsen tai Tilaaja voi milloin tahansa ottaa Profiilinsa käyttöön uudelleen.

9.2 Tilin sulkeminen

Jokainen Jäsen tai Tilaaja voi milloin tahansa irtisanoa rekisteröitymisensä Palveluihin tai Tilauksensa pyytämällä Tilinsä sulkemista Matchilta syytä ilmoittamatta ja ilman muita kustannuksia kuin mitä pyynnön lähettämisestä aiheutuu. Tilin sulkeminen voidaan tehdä ”Oman tilin” kautta, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella tai muulla tässä kohdassa mainitulla tavalla. Tämä pyyntö katsotaan tehdyksi seuraavana arkipäivänä siitä, kun Match on vastaanottanut Tilin sulkemispyynnön, eikä Tilaaja voi tämän jälkeen enää käyttää Tilausta ja voimassa olevia Lisäyksiä. Jäsenelle tai Tilaajalle ilmoitetaan Tilin sulkemisesta sähköpostitse.

9.3 Tilauksen uusiutumisen estäminen/Tilauksen irtisanominen Tilaajan toimesta

Tilaaja voi irtisanoa Tilauksen automaattisen uusiutumisen 24 tunnin kuluessa sen ostamisesta ja vähintään 48 tuntia ennen Tilauksen automaattista uusiutumista ”Oma tili” -kohdassa. Irtisanominen tulee voimaan Tilauksen voimassaolokauden päättyessä. Tilauksen irtisanominen vahvistetaan Tilaajalle sähköpostitse. Tilaaja ei voi käyttää Maksullisia palveluita Tilauksen päättymispäivästä lähtien.

Apple Storen kautta ostetut maksulliset palvelut

Jos Tilaaja ostaa maksullisia Palveluita käyttämällä Apple ID:tään, tilausten automaattiset uusiutumiset ja lopetukset käsittelee Apple omilla käyttäjäehdoillaan, joita Match ei valvo. Pyytääkseen maksullisen Palvelun lopetusta Tilaajan on mentävä iTunes-sovellukseen, napautettava omaa Apple ID:tään ja seurattava ohjeita.

 

9.4 Irtisanominen Matchin toimesta

Mikäli Tilaaja tai Jäsen laiminlyö velvoitteitaan, Match voi poistaa kyseisen Jäsenen tai Tilaajan Tilin (Tilit) pysyvästi kaikilta verkkosivustoilta, sulkea pääsyn Palveluihin ja muihin sen Yhtymän tarjoamiin palveluihin ilman ennakkoilmoitusta ja tämän vaikuttamatta Käyttöehtojen muihin varauksiin. Tämä poisto ei oikeuta Tilaajaa takaisinmaksuun. Jäsenelle tai Tilaajalle ilmoitetaan Tilin sulkemisesta sähköpostitse Tilin sulkemishetkellä.

Sulkeminen ei vaikuta korvauksiin ja etuihin, joita Match voi vaatia Jäseneltä tai Tilaajalta tai tämän seuraajilta ja laillisilta edustajilta kattamaan Matchille näistä rikkomuksista aiheutuneet tappiot.

Kohta 10. Tapahtumat ja Toiminnot

Tapahtumiin ja Toimintoihin, joita tarjotaan Jäsenille ja Tilaajille Verkkosivustoilla, sovelletaan erityisehtoja, jotka ovat  luettavissa Tapahtumien ja Toimintojen kuvaussivuilla.

Kohta 11. Henkilötiedot

Jäsenten ja Tilaajien henkilötietoja käsitellään Matchin Tietosuojakäytännön mukaisesti, joka löytyy tästä.

Kohta 12. Koko sopimus

Nämä Käyttöehdot muodostavat sopimuksen Jäsenen tai Tilaajan ja Matchin välille. Sopimus lakkauttaa ja korvaa osapuolten mahdollisesti aikaisemmin sopimat ehdot, vaikka niihin ei nimenomaisesti viitata tai vaikka ne eivät ole liitteenä, ja erittelevät kaikki Matchin, Yhtymän yhtiöiden ja Jäsenen tai Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet liittyen niiden asiasisältöön.

Jos yksi tai useampi näiden Käyttöehtojen ehto katsotaan mitättömäksi sovellettavan lainsäädännön tai asetusten nojalla tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen lopullisella päätöksellä, muut ehdot pysyvät voimassa täysimääräisinä lain, viranomaismääräysten tai toimivaltaisten tuomisistuinten päätösten sallimassa laajuudessa.

 

Kohta 13. Palveluiden tai Käyttöehtojen muutokset

13.1 Palveluiden muutokset

Match voi päivittää tai muuttaa Palveluiden sisältöä ja/tai ominaisuuksia milloin tahansa niiden laadun parantamiseksi. Jäsenelle tai Tilaajalle ilmoitetaan näiden päivitysten tai muutosten luonteesta, kun ne otetaan käyttöön Verkkosivustoilla.

13.2 Käyttöehtojen muutokset

Match pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa, jos (i) se on välttämätöntä lain, tuomioistuimen määräyksen tai muun viranomaisen sitovan päätöksen nojalla, (ii) jos Palveluihin tai lisäpalveluihin tehdään muutoksia, jotka edellyttävät näiden Käyttöehtojen muuttamista tai (iii) muusta syystä, jonka Match katsoo edellyttävän Käyttöehtojen muuttamista edellyttäen, että näissä tapauksissa Jäsenelle tai Tilaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen ja lakien ja asetusten mukaisella tavalla ennen olennaisten muutosten käyttöön ottamista.

Ilman rekisteröitymistä tai Tilausta tapahtuvaan Verkkosivustojen käyttöön sekä uusiin rekisteröitymisiin sovelletaan aina voimassa olevia Käyttöehtoja. Verkkosivustojen käyttäjät, jotka eivät hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, voivat lopettaa Verkkosivustojen käytön. Verkkosivustojen käyttäjät, jotka eivät hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, voivat irtisanoa jäsenyyssopimuksensa ja Tilauksensa näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Jos Käyttöehtoihin tehdään edellä mainituissa kohdissa (ii) ja (iii) tarkoitettuja oleellisia muutoksia, Tilaajilla on myös oikeus Tilauksista ja Lisäyksistä suoritettujen ennakkomaksujen palautukseen pro rata näiden Käyttöehtojen mukaisesti edellyttäen, että kohtaan (ii) liittyvät muutokset ovat Tilaajan etujen vastaisia.

Tilaajat, jotka ovat tehneet Tilauksen ennen kohtaan (iii) liittyvää Käyttöehtojen oleellista muutosta, voivat vaatia Tilauksen ostohetkellä voimassa olleiden Käyttöehtojen voimassaolon jatkamista Tilauksen nykyisen voimassaolokauden loppuun saakka poislukien uusiutumisjaksot. Tilaajan on pyydettävä tätä nimenomaisesti yhden (1) kuukauden kuluessa Käyttöehtojen muutokseen liittyvästä ilmoituksesta käyttämällä jäljempänä kohdassa 14 annettuja yhteystietoja. Tilauksen alkuperäisen voimassaolokauden jälkeen kyseiseen Tilaukseen sovelletaan vain muutettuja Käyttöehtoja. Jos Tilaaja ei toimita kyseistä pyyntöä yhden (1) kuukauden sisällä Käyttöehtojen muutokseen liittyvästä ilmoituksesta, Tilaajan katsotaan hyväksyneen muutetut Käyttöehdot.

Kohta 14. Pyynnöt ja valitukset

Kaikissa tilaukseen liittyvissä pyynnöissä tai valituksissa Jäsen tai Tilaaja voi olla yhteydessä Matchiin täydentämällä tiedot osoitteessa https://fi.match.com/faq/ varmistaen, että hän ilmoittaa siinä käyttäjänimensä, asiakasnumeronsa sekä sähköpostiosoitteensa.

Jäsen tai Tilaaja voi myös olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse: support@help.matchaffinity.fi.

Kohta 15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Nämä Käyttöehdot perustuvat ja niitä tulkitaan ja sovelletaan Ruotsin lain mukaan. Jos Jäsen tai Tilaaja asuu muualla kuin Ruotsissa, kyseisessä maassa saattaa olla kuluttajansuojalainsäädäntöä, joka antaa Jäsenelle tai Tilaajalle lisäoikeuksia näiden Käyttöehtojen ja Ruotsin kuluttajasuojalainsäädännön lisäksi.

Kaikissa Tilaukseen liittyvissä vaatimuksissa tai pyynnöissä Jäsen tai Tilaaja voi ottaa yhteyttä Matchiin postitse osoitteeseen Match.com Nordic AB, c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden, tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen, jossa on mainittava käyttäjänimi, asiakasnumero ja sähköpostiosoite. Jäsen tai Tilaaja voi myös ottaa yhteyttä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen support@help.match.fi.

Lisäksi Jäsen tai Tilaaja voi tehdä valituksen Euroopan komission verkkovälitteiseen riidanratkaisuun osoitteessa: http://ec.europa.eu/odr. Euroopan komissio siirtää Jäsenen tai Tilaajan valituksen toimivaltaiselle kansalliselle sovittelijalle.

Jos Käyttöehtoihin liittyvää riita-asiaa ei voida ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella, riita-asia ratkaistaan Ruotsin yleisissä tuomioistuimissa, ellei Jäsen tai Tilaaja asu muussa maassa kuin Ruotsissa ja kyseisen maan kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää kuluttajariitojen käsittelyä kyseisen maan oikeuslaitoksessa.

 

Kohta 16. Tietoja meistä

Näiden Käyttöehtojen mukaiset Matchin Jäsenille ja Tilaajille tarjoamat Palvelut tarjoaa Match, Match.com Nordic AB, jonka organisaatiotunnus on 556823-7647 ja jonka osoite on c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden. Yhteystiedot: support@help.match.fi. Verkkosivustoja isännöidään Matchin palvelimilla.

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa Matchiin yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.